IT-afdeling

IT-afdelingen har ansvaret for driften og udviklingen af Lejerbos IT-systemer.

Er der problemer med websiden www.lejerbo.dk, er det ikke IT-afdelingen, men kommunikation, du skal kontakte. Det kan ske på kommunikation@lejerbo.dk eller ved at ringe til kommunikationsafdelingen på 38 12 12 97 eller 38 12 12 89.