Sekretariat

Sekretariatet har ansvaret for personale, jura og dokumentation.

Sekretariatet løser bl.a. følgende opgaver:

  • Administration af ansættelsesforhold, herunder løn og personaleadministration/juridiske forhold ved ansættelser, under ansættelsesforholdets beståen og opsigelser, overenskomstforhandlinger, virksom­hedsnævn
  • Sikkerhedsudvalg og arbejdsmiljøområdet generelt
  • Personalepolitikker og personaleudvikling, herunder kurser for de administrative medarbejdere
  • Generel juridisk rådgivning til de øvrige kontorer/afdelinger i Lejerbo, herunder effektivisering og kvalitetssikring af procedurer og forretningsgange
  • Dokumenthåndtering, bl.a. i forbindelse med nybyggeri, renoveringer og låneomlægninger
  • Klassiske sekretariatsopgaver (såsom fastlæggelse af diverse politikker, bistand til beboerdemokratiske processer, sekretariatsbistand v/møder og beredskabsplaner)

Afdelingen ledes af sekretariatschef, Signe Bitsch Jacobsen, 38 12 13 12, Send email