Kæmpe renovering på Amager


Boligselskabet Lejerbo iværksætter det største renoveringsprojekt i dets historie i Gyldenrisparken på Amager. Renoveringen omfatter bl.a. et helt nyt plejehjem og en nul-energidaginstitution.


Pressmeddelelse: 2. juli 2008

Til september starter en af de største renoveringer af et boligområde i Danmark. Gyldenrisparken på Amager skal renoveres for 575 mio. kr., og der bliver taget hensyn til både klima, beboersammensætning og det sociale liv i området.

Nyt plejehjem
I forbindelse med renoveringen bliver der bygget et helt nyt center for plejeboliger med plads til 81 beboere. Det bliver placeret centralt i bebyggelsen og vil tilbyde en række aktiviteter for de ældre. Blandt andet bygges der gymnastiksal og motionsrum samt en café. Det er håbet, at aktiviteterne kan udbredes til de øvrige ældre, der bor i Gyldenrisparken, og dermed styrke det sociale liv i området.

Det nye plejehjem forventes at stå klar til indflytning i foråret 2010.

Flere billige familieboliger
Med renoveringen bliver der flere billige familieboliger til Københavnerne. I alt sammenlægges ca. 80 mindre boliger til ca. 40 familieboliger, der forventes at give en ændret beboersammensætning med flere ressourcestærke børnefamilier.

Samtidig bliver alle de nuværende familieboliger renoveret, så de fremstår attraktive med nye facader, altaner, vinduer og tag.

Nul-energidaginstitution
Klimadagsordenen indgår som en vigtig del af Lejerbos byggevirksomhed, og derfor indgår nybyggeriet af en nul-energidaginstitution i renoveringsprojektet.

Ved at sikre en bedre isolering og ventilation samt solopvarmning, opnås betydelige besparelser på energi og varme. Daginstitutionen indgår som et demonstrationsprojekt op til FN’s klimatopmøde i 2009 i København. Der vil være plads til 48 vuggestuebørn og 66 børnehavebørn.

Holder fast i gamle tanker
Renoveringen i Gyldenrisparken har været undervejs i nogle år, og administrerende direktør i Lejerbo, Palle Adamsen, ser frem til at tage hul på arbejdet:

- Gyldenrisparken er en vigtig del af Lejerbos historie, fordi det var et af de første byggerier i landet, som var målrettet mod alle livets faser. At vi nu bygger plejeboliger, daginstitution og familieboliger viser, at vi holder fast i de gamle tanker, men tænker nyt bl.a. med hensynet til klimaet og en ændret beboersammensætning.


Fakta om renoveringen
  • Udgiften på 575 mio. kr. kommer fra Landsbyggefonden som støttelån samt fra Københavns Kommune og beboerne i Lejerbo selv.
  • Nul-energidaginstitutionen er i fagtermer et passivhus, hvilket betyder, at varmebehovet maksimalt er 15 kwh /år pr. m2. Det vil sige ca. 70-80 % reduktion af varmeforbruget.
  • Lejerbo håber også, at der bliver råd tid at bygge et fælleshus med boldbur på taget, etablering af seniorbofællesskaber samt taglejligheder.
  • Uderummet i Gyldenrisparken bliver også renoveret og gentænkt.


Yderligere oplysninger
Projektleder i Lejerbo, Carsten Bai, tlf.: 38 12 12 68.