Mmmm..... cookies...

Renovering af Skovparken

Renoveringen og genhusningen af Skovparken i Næstved er opdelt i 7 etaper. Beboerne bliver genhuset i genhusningspavilloner, mens renoveringen finder sted, så de blokke, der arbejdes på, står ubeboede imens.

 

Den indvendige del af bygningerne skal renoveres. Blandt andet skal badeværelser, indervægge, indvendige døre, køkkener, gulve, el og vvs rives ned og genopbygges. Der bliver også lavet nem adgang til de 40 nye tilgængelighedsboliger..


De fem første etaper er færdigrenoverede, og beboerne er flyttet tilbage fra genhusningspavillonerne til deres boliger. I sjette etape af renoveringen er alle beboerne flyttet i genhusningspavilloner. Pavillonerne ligger på fællesarealet bagved Skovparken (der er indkørsel fra Valmuevej).
 

Tidsplan følges. 

 

Den overordnede tidsplan for de 7 genhusningsetaper er følgende:  

Etaper Forventet opstart Forventet afslutning
1. etape Juni 2019 Januar 2020
2. etape Oktober 2019 juni 2020
3. etape Marts 2020 Oktober 2020
4. etape Juli 2020 Januar 2021
5. etape Oktober 2020 Maj 2021
6. etape Februar 2021 September 2021
7. etape Juni 2021 Januar 2022


Der er ved nedrivningen i de første boliger af 7. etape konstateret uforudsete skader på gasbetonvægge omkring badeværelser. Det betyder at disse skal rives ned og bygges op igen, hvilket forlænger den samlede byggetid med ca. 2 måneder.


Udflytningsdatoerne for de 20 boliger i etapen fastholdes.


Projektet afsluttes i sin helhed i februar 2022


Oversigt over etaperne

 

Kontaktoplysninger:
– Har du spørgsmål til renoveringen, kan du kontakte nedenstående:
Projektleder Karina Frid, e-mail: kfr@lejerbo.dk, Tlf.: 30 84 52 66
Beboerrådgiver Kate Larsen, e-mail: kln@lejerbo.dk, Tlf.: 30 84 52 61