Opskrivning og intern venteliste

Din opskrivning på ventelisten lukker, når du får en bolig – den har så at sige tjent sit formål. Dette gælder uanset om du har stået på den interne eller den eksterne venteliste.

I nogle enkelte boligorganisationer er det muligt at beholde opskrivningen, men du vil så i forbindelse med modtagelsen af din nye lejekontrakt blive bedt om en tilkendegivelse, hvis du ønsker at blive stående på ventelisten.

Hvis du får en bolig i en organisation, der ikke tilbyder dette, så skal du oprette en ny opskrivning. Husk her, at du kan stå på den interne venteliste. Det kan du læse mere om under punkt 12 her.