Boligtyper i Lejerbo

Lejerbo udlejer mere end 43.000 boliger i hele Danmark.  


Det er forskellige typer boliger: familieboliger, som er almindelige boliger i alle størrelser til alle, ungdomsboliger til unge og ældreboliger og seniorbofællesskaber til de ældre. En enkelt afdeling i Lejerbo er medejerboliger.

Det er forskelligt, hvordan de forskellige typer boliger udlejes. De fleste udlejes via venteliste, andre via indstillingsudvalg eller kommunen.

Du kan sortere på alle Lejerbos boliger ved at vælge område, pris, antal værelser m.v., når du søger bolig på hjemmesiden. På den enkelte afdeling kan du se oplysninger om boligen, pris, ventetid, beliggenhed, faciliteter, transportmuligheder, og se om det er muligt at holde husdyr.

Find en bolig i LejerboLedige boliger

Lejerbo

Det er altid muligt at finde en ledig bolig i Lejerbo, og dem kan man søge om straks. Dog skal du ikke forvente, at der er ledige boliger i de større byer og i Hovedstadsområdet.

De ledige boliger er markeret som ledige, når du søger efter boliger på siden Find bolig, her kan du også klikke af, at du kun vil søge efter ledige boliger. Når du finder en ledig bolig, du er interesseret i, kan du sende en ansøgning til boligen direkte fra hjemmesiden.
Hvis du vil se alle ledige boliger i Lejerbo, kan du søge via listen over ledige boliger.

Se alle ledige boliger i Lejerbo 

 

Familieboliger er for alle og i alle størrelser

Lejerbo

Familieboliger er for alle, både børnefamilier, par uden børn, bofæller og folk, der bor alene. Familieboligerne kan både være lejligheder, rækkehuse og parcelhuse. De udlejes normalt efter ventelister. Der er en venteliste for hvert område eller boligorganisation, som vi kalder det. Fx København eller Holstebro. Oftest udlejes den ledige bolig til den ansøger, der har stået længst tid på ventelisten.

Nogle steder findes der også særlige udlejningsregler, som kaldes fleksibel udlejning. Her kan nogle grupper rykke op på ventelisten, hvis de opfylder særlige betingelser. Du kan finde en nærmere beskrivelse under Fleksibel udlejning

Find en bolig i LejerboUngdomsboliger for unge under uddannelse

Lejerbo

Ungdomsboligerne udlejes til unge under uddannelse eller unge med særligt behov for en bolig. Der er ikke nogen aldersbegrænsning på ungdomsboliger, hvis man opfylder de øvrige kriterier. Det er gratis at stå på venteliste til ungdomsboliger i Lejerbo.

I nogle af de store byer – f.eks. København, Aalborg og Kolding - findes der et centralt indstillingsudvalg, der fordeler de ledige boliger. Derfor skal man som ansøger henvende sig til disse udvalg for at blive skrevet op. Du vil under beskrivelsen af de enkelte boliger på hjemmesiden få at vide, hvis du skal henvende dig til et centralt indstillingsudvalg.

Find en ungdomsbolig i Lejerbo

 


Ældreboliger i hele landet

Lejerbo

Ældreboligerne lejes ud til ældre og personer med handicap. Det er som hovedregel kommunen, der anviser boligerne ud fra en vurdering af ansøgernes behov. Der er ikke en minimumsalder for ældreboliger, det afhænger af en konkret vurdering fra kommunen. Du skal derfor henvende dig til kommunen, hvis du ønsker at søge om en ældrebolig.
Vi har ældreboliger i både etagebyggeri og i tæt-lavt byggeri.


Se ældreboliger i LejerboSeniorbofællesskaber

Seniorbofællesskaber er for personer over 50 år uden hjemmeboende børn. Seniorbofællesskaber er blevet en populær seniorbolig. Der findes allerede en del seniorbofællesskaber i Lejerbo fordelt over det meste af Danmark, og der oprettes ind i mellem nye.

Læs mere om seniorbofællesskaber i Lejerbo


Medejerboliger

Medejerboligerne er almene familieboliger, hvor beboerne har en udvidet dispositionsret i forbindelse med boligens indretning. I medejerboliger betales et større indskud end i almindelige almene boliger.

Indtil videre findes der kun en afdeling med medejerboliger, nemlig Grönings Have

 

Ledige boliger