Venteliste og ventetider i Lejerbo

Hvordan kommer jeg på ventelisten?
Du kan skrive dig op her på hjemmesiden. Hvis du får problemer undervejs, kan du se nogle introduktionsvideoer her.

Hvor gammel skal man være for at komme på ventelisten?
Du skal være fyldt 15 år for at kunne komme på ventelisten til en bolig hos os.

Hvad koster det at stå på ventelisten?
Det koster 200 kr. om året pr. område at stå på ventelisten. Det vil sige, at hvis du fx skriver dig op til København, koster det 200 kr. om året. Men vælger du både København og Kolding, vil det koste 200 kr. for København og 200 kr. for Kolding – altså 400 kr. i alt om året. Du kan vælge at betale på et girokort, via mail eller via PBS.

Hvilket nummer har jeg på ventelisten?
Vi oplyser ikke, hvilket nummer du står på ventelisten, da det giver et misvisende billede af, hvornår du kan forvente at modtage et boligtilbud. Det hænger sammen med, at vi ikke altid lejer ud efter ventelisten. Efter aftale med kommunen, går nogle af de boliger, vi får ledige, nemlig til deres venteliste. Andre udlejes efter sociale kriterier (fleksible kriterier) og nogle afdelinger lejes også ud til bofælleskaber. Alle vores boliger (på nær dem kommunen råder over) udlejes udelukkende efter anciennitet på ventelisten.

Hvornår får jeg en bolig?
Da ventetiderne afhænger af antallet af fraflytninger, kan vi kun give et skøn over ventetiderne. Ønsker du oplysninger om forventede ventetider, kan du finde dem her på hjemmesiden under de enkelte afdelinger, eller på afdelingernes egne hjemmesider. 

Find en afdeling her.
 
lejerbo venteliste

Findes der en akut-venteliste?
Vi har desværre ingen akut-venteliste. Du kan dog søge bolig under særlige udlejningsregler i visse kommuner. Det betyder, at hvis du søger bolig og samtidig opfylder et af de fleksible kriterier i den kommune, du ønsker at bo i, kan du få en bolig hurtigere end hvis du står på den normale venteliste.

Du kan læse mere om de fleksible kriterier her.

Bliver en almindelig bolig (familiebolig) altid lejet ud til den, der står først på ventelisten?
Nej, det kan du ikke regne med. Det er nemlig ikke alle almindelige boliger (familieboliger), som udlejes efter ventelisten.

Der vil typisk også være boliger som:

  • stilles til rådighed for kommunen til løsning af akutte boligsociale problemer,
  • efter aftale med kommunen lejes ud efter særlige sociale kriterier,
  • lejes ud til bofællesskaber.

De boliger, som udlejes efter venteliste, skal som hovedregel udlejes til den, der har stået længst tid på ventelisten.

Beboere på ventelisten, som allerede har en bolig i samme boligafdeling, og beboere på ventelisten som allerede har en bolig i samme boligorganisation, har desuden fortrinsret i forhold til ventelisteansøgere udefra.

Enkelte familieboliger kan være ombygget og særligt indrettet til ældre og personer med handicap. Til disse boliger har ældre og handicappede fortrinsret uanset deres placering på ventelisten.

Kan jeg give min opskrivning til en anden?
Ventelisten er personlig, og kan derfor kun overdrages til et andet familiemedlem i tilfælde af dødsfald. En overdragelse vil kun ske efter fremvisning af dødsattest. Du kan enten maile, faxe eller sende dødsattesten med posten til os.

Jeg vil ikke have tilbud lige nu, kan jeg blive sat i bero?
Ønsker du ikke tilbud lige nu, kan du vælge at sætte din venteliste i bero. Du vil stadig optjene anciennitet på ventelisten og du skal stadig betale det årlige gebyr for at stå på ventelisten, men vil ikke modtage boligtilbud før du igen står som aktiv søgende. For at blive sat i bero, kan du sende os en mail med dine oplysninger eller selv gøre det ved at logge på hjemmesiden og rette.

Hvad er forskellen på at være aktiv og inaktiv på ventelisten?
Når du søger bolig og gerne vil have tilsendt boligtilbud, skal du stå som aktiv på ventelisten.

Hvis du ikke lige står og mangler en bolig, men gerne vil betale for at stå på venteliste og rykke op på ventelisten, kan du sætte dig som inaktiv på dine opskrivninger inde på hjemmesiden. Så modtager du ikke boligtilbud. Du kan altid sætte dig som aktiv igen, så modtager du igen boligtilbud, når du står øverst på listen.

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler for min opskrivning?
Du bliver slettet af ventelisten, hvis du ikke betaler det årlige gebyr. Inden vi sletter dig, får du selvfølgelig en rykker på mail eller brev.

Får man lettere en ny bolig, hvis man allerede bor i en afdeling?
Når du allerede bor i Lejerbo, kan du blive skrevet på en oprykningsventeliste, der gælder for boligerne i samme boligorganisation. Du kan kontakte din lokale boligrådgiver for at blive skrevet på den interne venteliste. Du skal betale 200 kroner/år for at stå på ventelisten.

Hvis der er en person på den interne venteliste, som opfylder kriterierne for at få boligen, skal den pågældende have tilbudt boligen, før der kan blive tale om udlejning til en boligsøgende på den almindelige venteliste.

Boligorganisationen kan have besluttet, at fortrinsretten til dem, der allerede er lejere, først kan udnyttes, når lejeren har boet i et vist tidsrum i boligen (karenstid). Karensperioden kan højst være 2 år.

Kan man blive afvist til en bolig i Lejerbo?
En boligorganisation kan afvise at udleje til en ansøger, hvis boligen vil blive beboet af mere end 2 personer pr. beboelsesrum. Altså hvis du fx vil flytte 5 mennesker ind i en 2-værelses bolig.

En ansøger kan også afvises, hvis vedkommende skylder boligorganisationen penge fra et tidligere lejeforhold, eller hvis udlejningen vil belaste boligorganisationen og/eller de øvrige beboere. Det kan fx være hvis ansøgeren er en tidligere beboer, som er blevet sagt op pga. generende opførsel.
Nogle kommuner har bestemt, at hver enkelt ny lejer skal godkendes af kommunen, før vedkommende kan få den ledige lejlighed. Kommunen kan dog kun nægte en godkendelse, hvis der er et åbenbart misforhold mellem den nye lejers husstandsindkomst og huslejen.