Venteliste i Lejerbo

Hvor gammel skal man være for at blive skrevet på venteliste til en bolig i Lejerbo? 

Du kan først blive skrevet på venteliste til en bolig, når man er fyldt 15 år.


Hvad koster det at stå på venteliste til en bolig i Lejerbo?

Det koster 200 kroner om året at stå på venteliste pr. område, du skriver dig op i. Hvis du ønsker en bolig i flere områder, fx Køge, Næstved, Stevns (flere forskellige boligorganisationer), skal du altså betale 200 kroner om året for hvert sted.


Hvad sker der, hvis man ikke betaler ventelistegebyret? 

Du bliver slettet af ventelisten, hvis du ikke betaler det årlige gebyr. Men du får en rykker på mail eller pr. brev.

lejerbo venteliste


Hvad er forskellen på at være aktiv og inaktiv på ventelisten?

Når man søger bolig og gerne vil have tilsendt boligtilbud, skal man stå som aktiv på ventelisten.

Hvis man ikke lige står og mangler en bolig, men gerne vil betale for at stå på venteliste og rykke op på ventelisten, kan man sætte sig som inaktiv på sine opskrivninger inde på hjemmesiden. Så modtager man ikke nogle boligtilbud. Man kan altid sætte sig som aktiv igen, så modtager man igen boligtilbud, når man står øverst på listen.


 Kan man overdrage sin plads på ventelisten til andre?

Kun hvis ansøgeren dør eller kommer på plejehjem, kan ansøgerens ægtefælle eller samlever overtage ventelistepladsen. Ellers kan du ikke overdrage din plads på ventelisten til andre.


Skal en almindelig bolig (familiebolig) altid lejes ud til den, der står først på ventelisten?

Nej, det kan du ikke regne med. Det er nemlig ikke alle almindelige boliger (familieboliger), som udlejes efter ventelisten.
Der vil typisk også være boliger, som:

  • stilles til rådighed for kommunen til løsning af akutte boligsociale problemer,
  • efter aftale med kommunen lejes ud efter særlige sociale kriterier,
  • lejes ud til bofællesskaber.

De boliger, som udlejes efter venteliste, skal som hovedregel udlejes til den, der har stået længst tid på ventelisten.

Herudover har beboere på ventelisten, som allerede har en bolig i samme boligafdeling, og dernæst beboere på ventelisten som allerede har en bolig i samme boligorganisation, fortrinsret forud for ventelisteansøgere udefra.

Enkelte familieboliger kan være ombygget og særligt indrettet til ældre og personer med handicap. Til disse boliger har ældre og handicappede fortrinsret uanset deres placering på ventelisten.


Kan man få oplyst, hvilket nummer man er på ventelisten?

Vi oplyser ikke, hvilken placering man har på ventelisten, men en forventet ventetid.

Dette hænger sammen med, at boligerne ikke altid skal lejes ud efter ventelisten. Der vil typisk også være boliger, som:

  • stilles til rådighed for kommunen til løsning af akutte boligsociale problemer,
  • efter aftale med kommunen lejes ud efter særlige sociale kriterier,
  • lejes ud til bofællesskaber.

Oplysning om nummeret på ventelisten vil derfor typisk give et misvisende billede af, hvornår man kan forvente at få tilbudt en bolig.


Hvad er ventetiden på en bolig?

Vi har kun et skøn over ventetider, idet ventetiderne jo afhænger af antallet af fremtidige fraflytninger. Oplysning om ventetiden er i langt de fleste tilfælde opført under oplysningerne om den enkelte afdeling på hjemmesiden.


Kan man blive skrevet op på en "akut-venteliste"?

Nej, vi har ikke en særlig venteliste til folk med et akut opstået boligbehov. Her må vi henvise til kommunen.


Hvad er en oprykningsventeliste?

Når du allerede bor i en boligorganisation i Lejerbo, kan du blive skrevet på en oprykningsventeliste, der gælder boligerne indenfor boligorganisationen. Du kan kontakte din lokale udlejningsmedarbejder for at blive skrevet på intern venteliste. Du skal betale 200 kroner/år for at stå på venteliste. 

Bliver man slettet af ventelisten, hvis man siger nej til et tilbud om en bolig?

Man bliver ikke slettet af listen, hvis man siger nej til et tilbud om en bolig.


Kan man blive skrevet op til en bolig i alle Lejerbos boligafdelinger?

Ventelisterne føres for hver enkelt boligorganisation for sig. Hvis man ønsker en bolig i flere forskellige boligorganisationer, skal man altså noteres på ventelisten for hver enkelt af disse organisationer og betale ventelistegebyr (200 kr.) hvert sted.

Hvis man er i akut boligmangel, kan man altid se hvilke boliger, der er ledige på www.lejerbo.dk og ansøge med det samme.


Udlejes ungdomsboliger efter venteliste?

Nej. Ungdomsboligerne anvises til unge under uddannelse eller andre unge med særligt behov for en ungdomsbolig. Boligorganisationen opstiller nogle retningslinier for anvisningen, hvor der tages hensyn til uddannelsesmæssige, økonomiske og sociale forhold.


Udlejes ældreboliger efter venteliste?

Nej. Ældreboligerne anvises til ældre og personer med handicap. Som alt overvejende hovedregel er det kommunen, der anviser boligerne ud fra en vurdering af ansøgernes behov.


Hvad kan man gøre for at få en af de mest attraktive boliger i den boligorganisation, som man bor i?

Lejere, som samtidig flytter fra en bolig i en afdeling, har fortrinsret til at overtage en anden bolig i boligorganisationen, hvis de er blevet skrevet op på en intern venteliste - oprykningsventelisten. Hvis der er en person på den interne venteliste, som opfylder kriterierne for at få boligen, skal den pågældende have tilbudt boligen, før der kan blive tale om udlejning til en boligsøgende på den almindelige venteliste.

Man skal betale 200 kroner/år for at stå på den interne venteliste.


Skal man have boet i boligorganisationen i en vis periode, før man har mulighed for at flytte internt?

Boligorganisationen kan have besluttet, at fortrinsretten til dem, der allerede er lejere, først kan udnyttes, når lejeren har boet i et vist tidsrum i boligen (karenstid). Karensperioden kan højst sættes til 2 år og kan begrænses til at gælde for en enkelt afdeling.

Vi har kun et skøn over ventetider, idet ventetiderne jo afhænger af antallet af fremtidige fraflytninger. Oplysning om ventetiden er i langt de fleste tilfælde opført under oplysningerne om den enkelte afdeling på hjemmesiden.