Ejendomsfunktionær

Hans Háfjall, lokalinspektør i København

Der er 3 typer af ejendomsfunktionærer


Gårdmænd
H
ar typisk vedligeholdelse og renholdelse af udearealerne som deres arbejdsfelt. Det kan også være beboerservice i form af småreparationer på installationer el.lign.
 Læs mere i funktionsbeskrivelsen for gårdmænd.

Varmemesteren 
Den daglige leder i den enkelte afdeling eller team, men deltager også i udførelsen af de daglige opgaver. Udover ledelsesfunktionen har varmemesteren ofte kontakten til beboerne, herunder bestyrelsen i afdelingen.

Desuden har varmemesteren administrative opgaver i forbindelse med rekvirering af håndværkere og syn ved ind- og fraflytninger.
 Læs mere i funktionsbeskrivelsen for varmemestre.

Lokalinspektøren
Varmemesterens nærmeste leder. Lokalinspektøren har flere administrative opgaver end varmemesteren og har kontakten til administrationen i Lejerbo.
 Læs mere i funktionsbeskrivelsen for lokalinspektører.

Interview med ejendomsfunktionær
Læs mere om mulighederne for at gøre karriere som ejendomsfunktionær i et interview med Hans Háfjall, der er gået 'hele vejen' fra gårdmand til varmemester og afdelingsinspektør og nu er lokalinspektør med ansvar for 12 afdelinger i hovedstadsområdet.