Udviklings- og Byggeafdeling

Forside

Udviklings- og Byggeafdelingen har ansvaret for Lejerbos bygge- og renoveringsprojekter i hele landet. Vi tager hånd om alt fra køb af byggegrunde, bygherrerådgivning og udvikling af byggekoncepter, tryghedsskabende projekter til bæredygtige tiltag i afdelingerne.

Under Byggeri kan du blandt andet se afdelingens nye projekter, koncepter, byggerier og ydelser, ligesom det er muligt at se afdelingens nyheder.

I Lejerbos Udviklings- og Byggeafdeling kan du få hjælp til en bred vifte af emner. Vi har stor erfaring i at bygge og udvikle projekter i den almene sektor og sætter en dyd i at inddrage beboerne og skabe en god og konstruktiv dialog. For os er det en selvfølge at tænke beboernes ønsker og behov ind i opgaven.

Beboerne får altså en bolig af høj kvalitet, og hvor både bolig og afdeling er indrettet og udnyttet, så de bedste vilkår og rammer for en velfungerende dagligdag er skabt.

Vi arbejder for at skabe:

  • Rum for liv
  • Helheds- og bæredygtige løsninger
  • Aktive zoner ved og mellem boligerne samt til naboomgivelserne

Kontaktoplysninger til alle afdelingens ansatte kan findes her:

kommunikation@lejerbo.dk

Gerti Axelsen
Bygge- og Udviklingschef
30 84 52 54
gax@lejerbo.dk

Phillip Naegeli Arnhild
Udviklingskonsulent
30 84 52 71
pna@lejerbo.dk

Carsten Bai
Projektleder
38 12 12 68
cba@lejerbo.dk

Gitte Hansen
Sekretær
38 12 12 60
gha@lejerbo.dk

Charlotte Thorsgaard Jacobsen
Byggekoordinator
38 12 12 59
ctj@lejerbo.dk

Per Rosbjørn Jensen
Projektleder
38 12 12 64
prj@lejerbo.dk

Merete Juhlin
Konsulent
38 12 12 67
mej@lejerbo.dk

Inger Jørgensen
Sekretær
38 12 12 69
inj@lejerbo.dk

Ditte Clement Kristensen
Kommunikation HP4
30 84 06 81
dkr@lejerbo.dk

Kasper Ørsnes Larsen
Specialkonsulent
30 84 52 58
kas@lejerbo.dk

Mohammed

Mohammed Al Muhandes
Beboerkonsulent
30 84 52 61
mam@lejerbo.dk

Michael Friis Nielsen
Projektleder
30 84 54 70
mfn@lejerbo.dk

Sara Nissen
Udviklingskonsulent
30 84 52 70
sni@lejerbo.dk


 

Marco Rasmussen
Studentermedhjælper
mra@lejerbo.dk
kommunikation@lejerbo.dk

Andreas Sandberg
Projektleder
30 84 52 80
and@lejerbo.dk


Maja Gunilla Meyer Schmidt
Studentermedhjælper
mgm@lejerbo.dk


Georg Schmidt
Projektleder
38 12 12 55
ges@lejerbo.dk

hakan tasdemir

Hakan Tasdemir
Projektleder
30 84 52 53
hat@lejerbo.dk