Mmmm..... cookies...

Ejendomsfunktionærer

Der er 3 typer af ejendomsfunktionærer

Gårdmænd
Har typisk vedligeholdelse og renholdelse af udearealerne som deres arbejdsfelt. Det kan også være beboerservice i form af småreparationer på installationer el.lign. 
Læs mere i funktionsbeskrivelsen for gårdmænd. 

Varmemesteren 
Den daglige leder i den enkelte afdeling eller team, men deltager også i udførelsen af de daglige opgaver. Udover ledelsesfunktionen har varmemesteren ofte kontakten til beboerne, herunder bestyrelsen i afdelingen. 

Desuden har varmemesteren administrative opgaver i forbindelse med rekvirering af håndværkere og syn ved ind- og fraflytninger.
Læs mere i funktionsbeskrivelsen for varmemestre. 

Lokalinspektøren
Varmemesterens nærmeste leder. Lokalinspektøren har flere administrative opgaver end varmemesteren og har kontakten til administrationen i Lejerbo. 
Læs mere i funktionsbeskrivelsen for lokalinspektører.

Mød lokalinspektør Arne DimonEleven: jeg uddanner mig til professionel alt-mulig-mand

Lejerbos mange ejendomsfunktionærer løfter hver dag en bred pallette af opgaver – fra kontakt med beboerne til græsslåning, reparationer og varmeregulering. Derfor giver det rigtig god mening, at Lejerbo ansætter elever fra ejendomsserviceteknikeruddannelsen, da den nærmest er skræddersyet til den almene sektor. Den indeholder nemlig mange fag, der er nødvendige at kende til i driften af et moderne boligområde.

I Lejerbo ansætter vi i år 8 nye ejendomsserviceteknikerelever til forskellige afdelinger rundt om i landet. En af dem, som snart har gennemført uddannelsen, er Chris Olsen.

 

Praktisk arbejde og masser af luft

Chris er ansat som elev hos Lejerbo Køge Bugt. Han har netop taget fat på sit sidste praktikforløb under kyndig vejledning af varmemester Jan Riis og ejendomsfunktionær Kenneth Frandsen i afdeling 687-0 Smedegården. Hans uddannelse er stykket sådan sammen, at han har 6-7 uger på skolebænken efterfulgt af 6 måneder ude i praktik. Og det er denne vekslen, som er altafgørende for Chris.

”Jeg har altid vidst at jeg skulle lave noget praktisk, hvor jeg kunne bruge mine hænder og komme ud i det fri. Jeg kan ikke bare sidde stille ved en skærm. Derfor passer denne uddannelse rigtig godt til mig”, fortæller Chris og fortsætter:

”Man kan godt betegne en ejendomsservicetekniker som en professionel alt-mulig-mand. Man skal kunne lidt af det hele og jeg kan faktisk lide det hele. Jeg nyder at gå ude her om sommeren og ordne vores grønne områder. Men jeg synes også det er spændende at lave reparationer i de forskellige boliger og møde beboerne. De fleste er søde og nemme at falde i snak med”.

Godt klædt på

Jan er enig i Chris’ udlægning og supplerer:

”Der er mange betegnelser for det arbejde vi laver; gårdmand, vicevært, varmemester eller ejendomsfunktionær. Før i tiden var de fleste mere eller mindre autodidakte og havde ikke nødvendigvis kendskab til alle opgaver. Derfor synes jeg, det er ret smart med en uddannelse, som klæder de unge godt på og giver dem en basisviden inden de kommer ud i praktik. Så er det vores opgave at tilrettelægge en plan, så Chris kommer rundt om det hele”.

På uddannelsen får man en grundlæggende viden om drift af varme- og ventilationsanlæg, el og vandforsyning. Man lærer om at vedligeholde bygninger, udføre mindre reparationer og foretage tilstandsvurderinger. Og man bliver klogere på, hvordan udearealer og grønne områder skabes og plejes. Derudover får man gode værktøjer inden for kommunikation, samarbejde og serviceformidling, så man kan hjælpe beboerne bedst muligt, når man kommer ud i praktik og prøver det hele af.


Chris Olsen startede i første omgang i lære som maler, men logistikken drillede, og han var nødt til at stoppe. Herefter blev Chris tilknyttet Jobplaneten i Køge, som er en kommunal og boligsocial indsats, der hjælper unge med at finde deres rette job-hylde. Chris prøvede blandt andet kræfter med arbejdet på Køge Hospital og i køkkenet på en restaurant. Til sidst endte han i Søparken afd. 154-0 og blev grebet af arbejdets mange varierende opgaver.