Mmmm..... cookies...

11. oktober 2023

Storbylandsby: Louise føler sig allerede hjemme

I juni måned flyttede de første beboere ind i Østjysk Boligs nyeste afdeling i det nordlige Aarhus – Storbylandsby 2. Afdelingen er én af mange i Lejerbo-fællesskabet, der tager et ekstraordinært socialt ansvar.

På Olof Palmes Allé i Aarhus N ligger Storbylandsby 2. En lille afdeling med 40 boliger og en skøn udsigt ud over det grønne område Vestereng, der er afdelingens nærmeste nabo. I løbet af sommeren flyttede en flok spændte beboere ind i de nye boliger. 

Afdelingen adskiller sig fra de fleste andre boligafdelinger ved, at halvdelen af boligerne er forbeholdt beboere, som er henvist af kommunen. Den anden halvdel udlejes til beboere fra den normale venteliste. Beboerne, der er henvist af kommunen, er af forskellige årsager udsatte, og der er derfor en social vicevært tilknyttet afdelingen. En social vicevært er en opsøgende medarbejder, der har særligt fokus på socialt udsatte beboere. 

Føler sig hjemme 
En af dem, der er flyttet ind i den spritnye afdeling, er Louise Strudsholm. Louise er 38 år gammel og bor i en førstesalslejlighed med sin 15 måneder gamle hunkat, Chino. 

Tidligere boede Louise i en privat lejebolig i samme område som Storbylandsby 2. Her oplevede hun både, at boligen var dyrere, og at der manglede socialt sammenhold blandt beboerne. Man sagde ikke engang hej til sine naboer. 

”Jeg vidste ikke helt, hvad jeg kunne forvente af afdelingen her, inden jeg flyttede ind. Men jeg er rigtig glad for, at jeg er endt et sted, hvor man har så meget at gøre med sine naboer, ” siger Louise. 

Louise har boet en del steder, og hun har haft svært ved at finde et sted at bo, hvor hun føler sig hjemme og godt tilpas. Men netop det føler hun allerede, hun har fundet her. 

”Jeg kan se mig selv bo herude de næste mange år. Storbylandsby 2 er endnu bedre, end jeg havde håbet på og drømt om.” 

Gang i aktiviteterne 
Louise er førtidspensionist, så hun er meget hjemme. Hun sætter derfor pris på, at der allerede er så godt gang i aktiviteterne i afdelingen. Beboerne går ture sammen på Vestereng, de mødes til fælleskaffe med den sociale vicevært eller i hinandens haver, hvor de snakker og hygger sig. Der har også været fællesspisning, og så spiller de en masse brætspil. 

”Brætspil er populært, og jeg tænker, det er en god aktivitet for dem, der måske har det lidt svært socialt, fordi der så er noget, snakken kan handle om,” siger Louise. 

”Og så tror jeg, det har været rigtig godt for afdelingen, at der har været indflytning om sommeren, for det har gjort, at man har stødt en del på hinanden udenfor. Vinterperioden kommer til at kræve lidt mere af os, men det tror jeg faktisk, vi alle sammen er indstillet på.” 

Havde besluttet sig 
Som navnet – Storbylandsby 2 – afslører, så findes der også en Storbylandsby 1 i Østjysk Bolig. Det er erfaringerne herfra, der er bygget videre på i 2’eren. Louise har to venner, der bor i Storbylandsby 1. Derigennem kendte hun til konceptet, og hun holdt øje med, hvornår Storbylandsby 2 stod færdig. Da hun stod med en lejekontrakt på en lejlighed i landsbyen i hånden, sagde hun sin tidligere lejlighed op. 

”Jeg deltog også i de informationsmøder, der var om afdelingen, men på det tidspunkt havde jeg faktisk allerede besluttet mig for, at jeg gerne ville flytte herud,” smiler Louise. 

Louise er en af de 20 beboere, der er henvist til afdelingen af kommunen. Hun har ikke selv en mestringsvejleder (det, der i gamle dage hed en bostøtte), så hun var til en samtale med en medarbejder i kommunen for at blive visiteret til sin lejlighed. De fleste andre, der henvises fra kommunen, bliver henvist gennem deres mestringsvejledere. 

Lyst til bestyrelsespost 
Louise deltog på det stiftende afdelingsmøde i afdelingen den 11. september. Her blev hun også en del af afdelingens første afdelingsbestyrelse. 

”Jeg har tidligere boet alment, men jeg har ikke tidligere været medlem af en bestyrelse. Det havde jeg lyst til at blive her. Jeg vil gerne være med til at arbejde med det sociale, og til at sikre, at alle har det godt herude.”  

socialt ansvar i lejerbo-fællesskabet

Kim Kjærgaard, udviklingschef i Østjysk Bolig:
 
“Når vi bygger nye afdelinger, så forsøger vi at tænke på, hvordan vi kan bidrage til at løse de store samfundsmæssige udfordringer. Det gælder naturligvis den grønne omstilling, men det er mindst lige så vigtigt, at vi i den almene sektor er drivkraft for mere social ansvarlighed. Vi kan i fremtiden ikke nøjes med at bygge traditionelle familieboliger; der skal også være en social vision bag byggeriet. Storbylandsbyerne er et eksempel på, hvordan man i en udefra set helt almindelig almen boligafdeling kan modvirke ensomhed og skabe rammer for store og små fællesskaber.” 

socialt fokus i andre afdelinger

Mange organisationer og afdelinger i Lejerbo-fællesskabet gør en social indsats. Både via store tiltag som helhedsplaner og boligsociale medarbejdere, men også gennem mindre og helt lokale initiativer, som engagerede beboere selv varetager. 

Her er eksempler på afdelinger der, ligesom Storbylandsby2, arbejder ekstraordinært med beboernes trivsel og sammensætning:

Apotekerhaven og Slotshaven i Holbæk
Afdelingerne er bygget i 2020 efter Startbo-konceptet, som betyder mindre, billigere og mere vedligeholdelsesfrie boliger. Der er 100% kommunal anvisning til de i alt 154 boliger i de to afdelinger. Afdelingerne er velfungerende, fordi der eksisterer et stærkt tværgående samarbejde mellem de forskellige aktører i området.  

Bøgelunden og Rolands Have i Brøndby
Afdelingerne er opført i henholdsvis 2008 og 2015, og består af i alt 34 handicap -og ældrevenlige boliger. Til afdelingerne er tilknyttet en social vicevært, så beboerne altid har én at gå til med stort og småt. Det skaber tryghed og styrker fællesskabet. Brøndby Kommune har anvisningsret til samtlige lejemål.