Mmmm..... cookies...

17. maj 2024

Nye hovedbestyrelsesmedlemmer i Lejerbo

I går var størstedelen af Lejerbos landsrepræsentantskab samlet til deres årlige møde. Dagsordenen bød på blandt andet fyldige beretninger fra både landsformand og direktion, godkendelse af regnskab og budget samt valg til Lejerbos hovedbestyrelse.

Nye medlemmer kom til, og flere erfarne medlemmer opnåede genvalg. Alle har de gode konkrete ideer til, hvad bestyrelsen skal prioritere at arbejde med, men deres første fælles opgave blev at stille op til et gruppebillede. Heldigvis var de i kyndige hænder hos fotograf Jacob Nielsen, der hurtigt fik dem dirigeret på plads.

Hovedbestyrelsen består nu af:
Landsformand Gunnar Sørensen, Lejerbo Frederiksberg
Næstformand Anne Sakariassen, Boligselskabet Holstebro
Næstformand Erik Gemmer; Lejerbo Hvidovre
Gert Thorsen, Lejerbo Randers
Kim Nielsen, Lejerbo Næstved
Brian Taudahl Børgesen, Lejerbo Brøndby
Inge Køster, Lejerbo Aarhus
Johnny Jensen, Lejerbo Køge Bugt
Bjarne S. Hansen, Lejerbo Høje-Taastrup
Alex Young Pedersen, Østjysk Bolig
Bente Castenschiold, Lejerbo Trehøje
Søren Rosenlund, Lejerbo Hvidovre
Helle Worm, Lejerbo Frederiksborg
Jesper Hvidkjær Pedersen, medarbejderrepræsentant
Lotte Sørensen, medarbejderrepræsentant