Mmmm..... cookies...

Forbrugsudgifter og -efterregninger

Hvordan udregnes mit a conto-forbrug?
Du betaler hver måned et a conto-beløb for varme, vand m.v. A conto-beløbet er fastsat ud fra det gennemsnitlige forbrug i afdelingen. 

Når året er gået, udregnes hvor meget du reelt har brugt. Herfra trækkes det, du har betalt a conto. Hvis du har betalt for meget, trækkes det fra, så du betaler mindre i husleje måneden efter. Hvis du har betalt for lidt, får du en ekstraregning sammen med næste måneds huslejeopkrævning.

Er du flyttet ind i boligen i en af vintermånederne, skal du regne med, at det indbetalte beløb ikke dækker udgiften af dit forbrug det første år, du bor i boligen.

Jeg har fået en stor efterbetaling på forbrug - kan jeg betale den i afdrag?
Hvis efterbetalingen der fremgår af forbrugsopgørelsen overstiger kr. 1400,00 kan vi lave aftale om, at du afdrager efterbetalingen i flere rater. 

For at lave en sådan aftale skal du kontakte forbrugsafdelingen på forbrug@lejerbo.dk eller ringe på tlf. 70 12 13 10 og bede om forbrugsafdelingen.

Kan jeg gøre indsigelse over min forbrugsopgørelse?
Ja, det kan du godt. Fra du modtager din forbrugsopgørelse har du 6 uger til at sende en skriftlig indsigelse. Indsigelsen skal indeholde oplysning om, på hvilke punkter forbrugsopgørelsen ikke kan godkendes. 

Du kan sende din indsigelse pr. mail til forbrug@lejerbo.dk eller sende den til: 
Lejerbo, Att.: Forbrugsafdelingen 
Gammel Køge Landevej 26 
2500 Valby

Hvornår kan jeg regne med at få mit varmeregnskab? Og hvilken måned får jeg pengene tilbage?
Vi udsender varmeregnskaberne 3 - 4 måneder efter varmeregnskabsårets udløb. Vi bestræber os på at give beboerne de samme tilbagebetalings- og efterbetalingsmåneder hvert år, men det afhænger naturligvis af hvor hurtigt vores forsyningsleverandører sender os årsopgørelserne.

Hvad er regnskabsperioden?
Den periode, som regnskabet dækker, står på forsiden af din forbrugsopgørelse. Hvis du er ind- eller fraflyttet i regnskabsperioden, vil den reelle periode du har haft lejemålet fremgå af selve beregningen. 

På forsiden kan du også danne dig et hurtigt overblik over, om du skal have penge tilbage eller du skal efterbetale. 

Skal du have penge tilbage, vil beløbet blive fratrukket den først kommende måneds huslejeopkrævning. Overstiger beløbet næste måneds husleje, bliver det overskydende beløb fratrukket den følgende måned. Skal du derimod betale ekstra, vil beløbet blive opkrævet sammen med den efterfølgende måneds husleje.

Hvilke poster udgør min varmeregning?

Den samlede regning dækker over:

  • Forbrug: De enheder du har brugt i varmeperioden
  • En fast afgift pr. kvadratmeter pr. bolig. Den afregnes efter en fast fordelingsnøgle, som er ens for alle boliger i afdelingen. Afgiften dækker varmeudgifter, der ikke er afhængigt af dit forbrug f.eks. varmetab i rør og varmeanlæg. Hvis din bolig er beliggende enten i en gavl, under et tag eller over en uopvarmet kælder, har du fået reduktion af dit forbrug for udsat beliggenhed. Har din bolig målere af ældre model, er denne reduktion indbygget i måleren og vil ikke fremgå af varmeopgørelsen.
  • Forbrug, der er brugt til at opvarme vand, opgøres efter det antal værelses-/haneandele, der er i din bolig.
  • Udgiften til energikonsulenter (EMO/ELO) er en lovpligtig ydelse, som udføres af en ekstern varmekonsulent. Konsulenten overvåger blandt andet afdelingens varmeforbrug.