Mmmm..... cookies...

14. maj 2019

Lejerbos landsrepræsentantskabsmøde 2019

14. maj 2019 var i alt 124 landsrepræsentantskabsmedlemmer samlet i Århus til Lejerbos landsrepræsentantskabsmøde 2019. 

Mødet blev indledt med beretninger fra landsformand, Gunnar Sørensen; administrerende direktør, Palle Adamsen og direktør Mette Møllerhøj. Efter et par enkelte kommentarer og spørgsmål blev beretningerne godkendt, og mødet fortsatte med en gennemgang af regnskab for 2018 og budget for 2019 ved direktør Henrik Ricken. 

Det var derefter tid til afstemninger og valg. 

Først skulle landsrepræsentantskabet tage stilling til forslag om vedtægtsændringer på baggrund af arbejdet i hovedbestyrelsens demokratiudvalg. Første ændringsforslag var, at landsrepræsentantskabet fremover skal godkende budgettet. Andet forslag omhandlede en tilpasning af vedtægterne, så landsrepræsentantskabet kan indkaldes digitalt og ikke med almindelig post, så snart lovgivningen åbner op for denne mulighed. 

Begge forslag til vedtægtsændringer blev vedtaget med stort flertal. 

Næste punkt var valg af næstformænd. Både Erik Gemmer, Hvidovre, og Anne Sakariassen, Boligselskabet Holstebro, var på valg. Begge næstformænd blev genvalgt uden modkandidater. 

Dernæst var der valg til hovedbestyrelsen. I valgkreds 1 var Bjarne S. Hansen, Taastrup, og Søren Rosenlund, Hvidovre, på valg. Begge blev genvalgt uden modkandidater. 

I valgkreds 2 var Erik Fallesen, Holbæk, og Helle Worm, Frederiksborg, på valg. Erik Fallesen havde på forhånd meddelt, at han ikke ønskede genvalg. To meldte sig som kandidater ud over Helle Worm; Pia Enstrøm, Haslev Boligforening, og Johnny Jensen, Køge Bugt. Her blev Helle Worm og Johnny Jensen valgt. 

I valgkreds 3 var Bente Castenschiold, Trehøje, på valg. Her stillede Gert Thorsen, Randers, og Lars Møller Pedersen, Struer-Lemvig, op som modkandidater. Valget endte med genvalg til Bente Castenschiold.

Endelig blev det tid valg af suppleanter. Her blev udfaldet:

Valgkreds 1
1. suppleant: Jørgen Knudsen, Rødovre
2. suppleant: Eva Leander, Brøndby Boligselskab

Valgkreds 2
1. suppleant: Kim Nielsen, Næstved
2. suppleant: Bent Sode Hansen, Holbæk

Valgkreds 3
1. suppleant: Birger Brix, Aalborg
2. suppleant: Gert Thorsen, Randers

Efter genvalg af EY som revisorer, blev det for alvor tid til at fejre Lejerbos 75-års jubilæum med uddeling af en jubilæumspris. Prisen gik til afdelingen Maglehøj i Frederiksværk for deres arbejde med en lektiecafe for områdets børn. Her får børnene, hvor af mange har etnisk minoritetsbaggrund, klassisk lektiehjælp i fx dansk og matematik. Men de får også viden om litteratur og samfund, og så hygger de sig med nogle engagerede voksne, som er der af lyst og ikke, fordi de får penge for det. Med jubilæumsprisen følger en præmie på 40.000 kroner. Tillykke til Maglehøjs lektiecafe!