Mmmm..... cookies...

Venteliste og ventetid

Hvordan kommer jeg på ventelisten
Du kan skrive dig på ventelisten til de boliger, vi administrerer her på hjemmesiden. Start med at finde de boliger, du er interesseret i via søgefeltet øverst på forsiden.

Hvis du får problemer undervejs, kan du se nogle introduktionsvideoer her.

Hvor gammel skal man være for at komme på ventelisten?
Du skal være fyldt 15 år for at kunne komme på ventelisten til en bolig hos os.

Hvad koster det at stå på ventelisten?
Det koster 300 kr. om året at stå på den almindelige, eksterne venteliste til familieboliger i Lejerbo – lige gyldig hvor mange boligafdelinger, du ønsker at stå på ventelisten til. 

Selve ventelisten er dog opdelt i boligorganisationer, der i de fleste tilfælde dækker alle de boliger, vi administrerer i en kommune. Det er i den enkelte organisation, du optjener anciennitet, og du kan derfor ikke tage anciennitet med fra én boligorganisation til en anden. 

Ønsker du samtidig at skrive dig på den interne venteliste, fordi du allerede har en bolig i Lejerbo-fællesskabet, koster det yderligere 300 kr. pr. år.

Første gang du skriver dig på ventelisten, betaler du her på hjemmesiden. Du kan så vælge at tilmelde betalingen til BS, eller du kan modtage en e-mail fra os hvert år, når det er tid til at betale igen. 

Det er gratis at være skrevet op til ungdomsboliger, og du kan desuden kun modtage boligtilbud på ungdomsboliger digitalt via e-mail. Vi sender ikke boligtilbud ud pr. brev på ungdomsboliger. 

Vælger du at modtage boligtilbud pr. brev, koster det et gebyr på 200 kr. årligt. Siger du ja tak til at modtage boligtilbud pr. e-mail, koster det ikke noget. Når du er logget på hjemmesiden, kan du under ’Min profil’ ændre til at modtage boligtilbud pr. e-mail, så du sparer gebyret. 

OBS! Skriver du dig KUN op til boliger i Lejerbo Randers, koster det ikke 300, men 200 kr. pr. år. Vælger du at tilføje ekstra boligorganisationer EFTER din opskrivning til Randers, koster det nye 300 kr. Fremover vil du så blive opkrævet 300 kr. årligt for alle dine opskrivninger tilsammen. 

Hvilket nummer har jeg på ventelisten?
Vi oplyser ikke, hvilket nummer du står på ventelisten, da det ikke altid vil give et korrekt billede af, hvornår du kan forvente at modtage et boligtilbud.

I stedet for et ventelistenummer, så kan du på 'Min venteliste' inde på Mit Lejerbo se, hvornår du har anciennitet fra - altså hvornår du skrev dig på ventelisten. Inde på de afdelinger du er interesseret i, er det angivet, hvor lang ventetiden til boligerne er estimeret til at være. Når du sammenligner de to tal, kan du få en ide om, hvornår du vil blive tilbudt boliger. Dog kan vi aldrig helt præcist sige noget om ventetiderne, da vi af gode grunde ikke ved, hvornår beboerne opsiger deres bolig. 

Desuden er det ikke alle ledige boliger, der lejes ud efter ventelisten. Efter aftale med kommunen går nogle af de boliger vi får ledige nemlig til deres venteliste, som typisk skal afhjælpe akutte boligproblemer. Andre udlejes til ansøgere, som allerede bor i Lejerbo, og derfor har skrevet sig op på intern venteliste. Og andre igen går til ansøgere, der opfylder nogle fleksible kriterier, som er aftalt med den enkelte kommune. 

 

Hvornår får jeg en bolig?
Da ventetiderne afhænger af antallet af fraflytninger, kan vi kun give et skøn over ventetiderne; når beboerne bliver boende længe i deres boliger, så stiger ventetiderne for jer, der står på ventelisten. 

Når der bliver en ledig bolig, der matcher din anciennitet og dine boligønsker, vil du blive tilbudt en bolig. Boligtilbud sendes til flere ansøgere. Du er velkommen til at kontakte vores kundeservice og få oplyst hvilket nummer, du står til det aktuelle boligtilbud. Vi kan dog ikke oplyse dig, om der er andre ansøgere, der har takket ja eller nej boligtilbuddet. Når svarfristen er udløbet, kontakter vi den ansøger, som bliver tilbudt boligen. Det sker som udgangspunkt indenfor 4 arbejdsdage efter endt tilbudsfrist. Du bliver kun kontaktet, hvis du bliver tilbudt boligen og hører altså IKKE fra os, hvis du ikke bliver tilbudt boligen. 

Hver anden ledig bolig bliver tilbudt boligsøgende på den almindelige, eksterne venteliste. Resten tilbydes til boligsøgende på den interne venteliste, altså boligsøgende der i forvejen bor i Lejerbo. Til gengæld afgiver en intern ansøger altid en anden bolig, som du eller andre så kan få. 

I nogle boligafdelinger er der indgået en aftale mellem Lejerbo og den enkelte kommune om såkaldte fleksible kriterier. Det kan være, at man har fortrinsret, hvis man er studerende, i arbejde, pendler, senior el.lign. Boligsøgende der opfylder et eller flere af disse kriterier vil så have fortrinsret til en bolig frem for andre eksterne ansøgere. Det skyldes, at kommunen har besluttet at prioritere bestemte grupper boligsøgende. De fleksible kriterier, som gælder i en kommune kan ændre sig, da aftalerne genforhandles hvert 4. år. Det betyder, at betingelserne for ens opskrivning kan ændre sig, mens man står på ventelisten. 

Derudover tildeles nogle af de ledige boliger til personer på kommunens venteliste. Kommunerne disponerer over en del af boligerne til personer med særlige behov. 

Ønsker du oplysninger om forventede ventetider, kan du finde dem her på hjemmesiden, hvis du søger dem frem via søgefeltet på forsiden. Vi opdaterer løbende de forventede ventetider. 

Findes der en akut-venteliste?
Vi har desværre ingen akut-venteliste. Du kan dog søge bolig under særlige udlejningsregler i visse kommuner. Det betyder, at hvis du søger bolig og samtidig opfylder et af de fleksible kriterier i den kommune, du ønsker at bo i, kan du få en bolig hurtigere end hvis du står på den normale venteliste. 

Du kan læse mere om de fleksible kriterier her. 

Bliver en bolig altid lejet ud til den, der står først på ventelisten?

Nej, det kan du ikke regne med. Det er nemlig ikke alle almindelige boliger (familieboliger), som udlejes efter ventelisten. Der vil typisk også være boliger som:

  • stilles til rådighed for kommunen til løsning af akutte boligsociale problemer,
  • efter aftale med kommunen lejes ud efter særlige sociale kriterier (fleksible kriterier),
  • lejes ud til bofællesskaber.

Der ud over tilbydes nogle ledige boliger til interne boligsøgende – altså boligsøgende som allerede har en bolig i samme boligafdeling eller boligorganisation, Til gengæld afgiver en intern ansøger altid en anden bolig, som du eller andre så kan få. 

Enkelte familieboliger kan desuden være ombygget og særligt indrettet til ældre og personer med handicap. Til disse boliger har ældre og handicappede fortrinsret uanset deres placering på ventelisten. 

De boliger, som udlejes efter venteliste, skal som hovedregel udlejes til den, der har stået længst tid på ventelisten. 

 

Kan jeg give min opskrivning til en anden?
Hvis en boligsøgende kommer på plejehjem eller dør, kan den boligsøgendes ægtefælle eller samlever få overdraget den boligsøgendes plads på ventelisten. En overdragelse kan ske ved fremvisning af dødsattest eller bopælsattest. I alle andre tilfælde er det ikke muligt at overdrage en plads på ventelisten. 

Jeg vil ikke have tilbud lige nu, kan jeg blive sat i bero?
Ønsker du ikke tilbud lige nu, kan du vælge at sætte din venteliste i bero. Du vil stadig optjene anciennitet på ventelisten, og du skal stadig betale det årlige gebyr for at stå på ventelisten, men vil ikke modtage boligtilbud før du igen står som aktiv søgende. For at blive sat i bero, kan du sende os en mail med dine oplysninger eller selv gøre det ved at logge på hjemmesiden og rette.

Hvad er forskellen på at være aktiv og inaktiv på ventelisten?
Når du søger bolig og gerne vil have tilsendt boligtilbud, skal du stå som aktiv på ventelisten. 

Hvis du ikke lige står og mangler en bolig, men gerne vil betale for at stå på venteliste og rykke op på ventelisten, kan du sætte dig som inaktiv på dine opskrivninger inde på hjemmesiden. Så modtager du ikke boligtilbud. Du kan altid sætte dig som aktiv igen. Så modtager du igen boligtilbud, når du står øverst på listen.

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler for min opskrivning?
Du bliver slettet af ventelisten, hvis du ikke betaler det årlige gebyr. Inden vi sletter dig, får du selvfølgelig en rykker på mail eller brev.

Hvordan sletter jeg min venteliste?
Hvis du ikke længere ønsker at stå på ventelisten til boliger hos Lejerbo, så logger du bare på Mit Lejerbo med din profil og sletter de boligafdelinger fra din venteliste, som du ikke er interesseret i. Ender du med at slette alle dine boligønsker, vil du bare stå med en tom profil hos os. Det betyder, at du ikke bliver opkrævet noget gebyr for at stå på ventelisten, og du får selvfølgelig heller ikke tilbudt nogle boliger eller optjener anciennitet. 

Ønsker du helt at få slettet din profil og alle dine oplysninger hos Lejerbo, så send os en mail på kundeservice@lejerbo.dk og angiv dit fulde navn, fødselsdato og journalnummer. 
 

Får man lettere en bolig, hvis man allerede bor i Lejerbo (Intern venteliste)
Når du allerede bor i Lejerbo, og du står på lejekontrakten til boligen, kan du blive skrevet på en intern venteliste, der gælder for boligerne i samme boligorganisation (typisk alle boliger i en kommune).

Når du opretter en opskrivning og gerne vil stå på den interne liste, skal du huske at krydse dette af i opskrivningsprocessen under 'Personoplysninger'. Det koster det samme at stå på den interne venteliste, som det koster at stå på den almindelige. 

Det kan være en stor fordel at stå på den interne liste, hvis du fx ønsker en større bolig i den afdeling, du allerede bor i. Dette skyldes, at den interne venteliste i langt de fleste tilfælde er noget kortere end den eksterne venteliste. 

Når du får en ny bolig via den interne venteliste skal du fraflytte din gamle bolig på helt samme måde, som hvis du flyttede helt væk fra Lejerbo. Der skal altså laves et fraflyttesyn, og du kan risikere at skulle betale husleje i begge boliger i en periode. 
 
Boligorganisationen kan have besluttet, at der er karenstid på den interne venteliste. Man kan komme på listen, så snart man flytter ind, man får bare ikke tilbudt noget, før karensperioden er ophørt. Karensperioden kan højst være 2 år, og du kan se på afdelingens hjemmeside, om der er karenstid i din afdeling. Du finder din afdelings side her 

Når du opsiger din bolig, bliver du automatisk slettet fra den interne venteliste.

Kan man blive afvist til en bolig i Lejerbo?
En boligorganisation kan afvise at udleje til en ansøger, hvis boligen vil blive beboet af mere end 2 personer pr. beboelsesrum. Altså hvis du fx vil flytte 5 mennesker ind i en 2-værelses bolig. 

Og hvis boligen udlejes efter de fleksible kriterier, vil man blive afvist, hvis man ikke opfylder dem. (Hvis man fx ikke længere er studerende, og det er et krav for at komme i betragtning til boligen). 

En ansøger kan også afvises, hvis vedkommende skylder boligorganisationen penge fra et tidligere lejeforhold, eller hvis udlejningen vil belaste boligorganisationen og/eller de øvrige beboere. Det kan fx være hvis ansøgeren er en tidligere beboer, som er blevet sagt op pga. generende opførsel. 

Nogle kommuner har bestemt, at hver enkelt ny lejer skal godkendes af kommunen, før vedkommende kan få den ledige lejlighed. Kommunen kan dog kun nægte en godkendelse, hvis der er et åbenbart misforhold mellem den nye lejers husstandsindkomst og huslejen.

Hvad sker der med min opskrivning når jeg får tildelt en bolig?
Din opskrivning på ventelisten lukker, når du får en bolig – den har tjent sit formål.

Uanset om du står på den interne eller eksterne venteliste, vil din opskrivning typisk lukke, når du får en ny bolig. 

I nogle enkelte boligorganisationer er det muligt at beholde opskrivningen, men du vil så i forbindelse med modtagelsen af din nye lejekontrakt blive bedt om en tilkendegivelse, hvis du ønsker at blive stående på ventelisten. 

Hvis du får en bolig i en organisation, der ikke tilbyder dette, så skal du oprette en ny opskrivning. Husk her, at du kan stå på den interne venteliste. Det kan du læse mere om under et tidligere punkt.

Kan jeg give andre en fuldmagt til at administrere min opskrivning?
Ja. Er du boligsøgende og har brug for at andre taler med Lejerbo om din venteliste eller boligtilbud, kan du give en fuldmagt til fx dine forældre, dine børn eller en ven. Brug evt. denne skabelon, når du laver fuldmagten