Mmmm..... cookies...

13. juni 2024

Ung bestyrelse: Vi gør tingene på vores egen måde

Rundt om bordet til junis afdelingsbestyrelsesmøde sad Juan, Melissa, Mette, Mads Peter, Martin og Mogens. Derudover er Nicole og Morten også medlemmer af bestyrelsen.

 

Lejerbos afdeling Skejbyen i det nordlige Aarhus er forholdsvis ny – den stod klar til indflytning i marts 2021. I afdelingens lyse lejligheder bor der både unge mennesker, børnefamilier og seniorer.

Skejbyen har en bestyrelse, der består af fem medlemmer og tre suppleanter, og den har en gennemsnitsalder i starten af 30’erne – altså i den lave ende i forhold til andre afdelinger i Lejerbofællesskabet. 

De fleste bestyrelsesmedlemmer har været en del af bestyrelsen siden 2022. De mødes hver tredje måned, hvor de starter med smalltalk, så spiser de sammen, og så kaster de sig over bestyrelsesarbejdet.

Lærer undervejs
Ingen af bestyrelsesmedlemmerne har tidligere været en del af en afdelingsbestyrelse. I det hele taget har det der med at være beboer i en almen boligafdeling været noget, de har skullet lære hen ad vejen.

”Jeg tror faktisk, mange af dem, der bor herude, slet ikke ved, at de bor alment,’ siger Mette. 

Bestyrelsesarbejdet gør de på deres egen måde – de prøver sig frem, og så lærer de undervejs. En enkelt har været på et introkursus, men de har alle sammen været med på et bestyrelsesseminar. Her fik de gode input fra andre mere erfarne bestyrelser.

”På bestyrelsesseminaret fik vi blandt andet inspiration til at starte en gåklub op, og det var også her, vi fik idéen om at arrangere en sommerfest,” fortæller Juan, der er bestyrelsens kontaktperson. De har valgt at have en flad struktur i bestyrelsen, så der er ingen formand. Suppleanterne er også velkomne til at deltage på bestyrelsesmøderne, hvor de bidrager på lige fod med bestyrelsesmedlemmerne.

Sommerfesten sidste år blev en succes. Den kørte uden tilmelding, så beboerne kunne bare dukke op. Og de dukkede op i stor stil, da de en søndag i august kunne kigge ned i gården og se, at bestyrelsen havde sat borde op og lagt pølser på grillen.

”Mine børn snakker stadig om den hoppeborg, vi også havde bestilt,” fortæller Martin. 

Fik hjælp i starten
Bestyrelsen brugte i begyndelsen meget tid på opgaver, der havde med byggeri at gøre. Afdelingen var ny, så der var en del praktisk i forbindelse med færdiggørelsen og ibrugtagning af byggeriet, de skulle tage sig af. De opgaver er nu overstået, så nu kan bestyrelsen bedre koncentrere sig om de mere almindelige bestyrelsesopgaver.

”Til at starte med fik vi en del hjælp fra Lejerbo – for eksempel i forbindelse med afdelingsmøder – men nu er det os selv, der kører det,” fortæller Mette. Det betyder, at de nu selv klarer både budgetgennemgang, indsamling af forslag, dirigentrollen, referatet og alle de andre opgaver, der er i forbindelse med møderne. De har også nedsat forskellige udvalg – blandt andet et aktivitetsudvalg, et SoMe-udvalg og et postudvalg, der tager sig af at besvare henvendelser fra beboerne i de 115 boliger.

”Det føles ikke, som om der har været en masse begrænsninger for os i vores bestyrelsesarbejde. Vi har kunnet lære det at kende og gøre tingene på vores egen måde,” konstaterer Mads Peter.

”At vi har valgt den flade struktur, gør det også lettere for os at deles om ansvaret og bidrage med noget hver især.”