Mmmm..... cookies...

Lejerbos erfaring med seniorbofællesskaber

Vi lever i dag længere og bedre, hvilket betyder, at der bliver mange flere seniorer i Danmark de kommende år. Faktisk vil hver 4. dansker være fyldt 65 år i 2040. Samtidig stiller vores seniorer større krav til boformer, og bliver mere bevidste om, hvordan de ønsker at tilbringe deres 3. alder. En undersøgelse fra VIVE, det nationale forsknings-og analysecenter for velfærd, viser, at mere end 80.000 ældre ønsker at flytte i seniorbofællesskab i løbet af de næste fem år.

Lejerbo har stor erfaring med seniorbofællesskaber
Derfor giver det god mening, at Lejerbo fortsætter arbejdet med seniorbofællesskaber. Vi har allerede en lang og bred erfaring med etablering samt efterfølgende drift og administration af seniorbofællesskaber. Faktisk blev vores første seniorbofællesskab opført i 1998 i Asnæs, og siden er der kommet yderligere 19 til. Geografisk spreder Lejerbos seniorbofælleskaber sig over hele Danmark. Behovet for nye begrænses nemlig ikke af geografi og er i høj kurs alle steder i landet. 

Oprettelsen af nye seniorbofællesskaber sker i et tæt samarbejde mellem boligorganisation, kommune og evt. andre interessenter. I etableringsprocessen er vi i løbende dialog med alle parter, så vi får skabt det bedste afsæt og et tilfredsstillende resultat.

Hvorfor er det godt at bo i seniorbofællesskab?
Vores nationale sundhedsprofil viser, at godt hver femte danske senior føler sig uønsket alene en gang i mellem eller oftere. Når andre undersøgelser samtidig påpeger, at det øger livskvaliteten at indgå i en stærk social sammenhæng, som et seniorbofællesskab kan være, ja så giver det god mening at bygge flere. I og med at aktiviteter og nabohjælp i bofællesskaberne giver et nært tilhørsforhold, så mindskes isolation og social ensomhed. Kort sagt, det mentale helbred styrkes, når man indgår i et fællesskab. Og det gælder i øvrigt for os alle sammen.