Mmmm..... cookies...

Hvordan kommer man i gang?

Hvordan kommer man i gang med et seniorbofællesskab? 
Lejerbo rådgiver ud fra en "fase-model". Lejerbos fase-model til oprettelse af seniorbofællesskaber er kendetegnet ved, at den omfatter alle facetter ved etablering af et seniorbofællesskab. Det væsentlige i modellen er hensynet til, at der allerede inden indflytningen bliver mulighed for at skabe et socialt fundament . 

Lejerbo har allerede kontakter til mange af landets kommuner og dermed mulighed for hurtigt at få forhandlinger i gang i forbindelse med etablering af seniorbofællesskaber. 

Kontakten til kommunen er meget vigtig, idet der oftest skal kommunal støtte til etableringen. 

Lejerbo har erfaring med administration af byggesager samt med drift af ejendomme, og vi har dermed den kompetence, der skal til for at gennemføre et byggeri samt køre det driftsmæssigt herefter. 

Fase 1 - Aftalefasen
Lejerbo tager initiativ til en dialog med kommunen for at undersøge dennes interesse for at oprette et seniorbofællesskab. Fasen afsluttes med, at kommunen afgiver et løfte om at give støtte til opførelse af et eller flere seniorbofællesskaber. 

Fase 2 - Informationsfasen
Lejerbo indleder en dialog med de kommende beboere om, hvad det vil sige at flytte i et seniorbofællesskab. Fasen afsluttes med accept fra en kreds af beboere om, at de er indstillet på at flytte i et seniorbofællesskab. 

Fase 3 - Visions- og afklaringsfasen
Lejerbo iværksætter et studie- og aktivitetsforløb for brugerne. Studiedelen er et planlagt og styret forløb. Aktivitetsforløbet er brugernes egen iscenesættelse af begivenheder og interesser. Formålet med forløbet er, at de kommende beboere sammen bliver i stand til at definere værdigrundlaget for fællesskabet og lærer hinandens talenter at kende. Fasen afsluttes med en rapport om værdigrundlaget for livet i den fremtidige bebyggelse og ønsker til byggeriet. Samtidig udarbejder Lejerbo et byggeprogram. (eventuelt ved ekstern bistand).

Fase 4 - Realiseringsfasen
Beboerne indrages i byggeprocessen. Beboernes "byggeprogram" fra 3. fase omsættes af en arkitekt til bebyggelsesplan, boliger og evt. fælleshus. Projektet prissættes.
Beboerne tager stilling til tilvalg til standardboligen. I byggeriets udførelsesfase holdes beboerne løbende orienteret om tidsplanforhold mv.
Sideløbende hermed drøfter beboerne i en selvorganiseret proces regler og forskrifter for eksempelvis driften af fællesfacilititeter, boligerne, udearealer, og ordensregler. 

Fase 5 - Evt. opfølgning 
Lejerbo gennemfører samtaler med beboerne om deres tilfredshed eller eventuelle problemer i bebyggelsen. 

Hvor starter jeg? 
Hvis du er interesseret i at høre mere om oprettelse af seniorbofællesskaber, så kontakt Lejerbo på tlf. 70 12 13 10 og spørg efter forretningsføreren for det område, hvor boligfællesskabet tænkes opført.