Mmmm..... cookies...

20. juni 2024

Nyt partnerskab: uddeling af overskudsmad i Hvidovre

Da Madbanken for nyligt stod uden lokaler til uddeling af overskudsmad i Hvidovre, var Robina Yasin, formand i vores afdeling Egevolden, hurtig til at reagere. 

”Vi har faciliteterne til at huse uddelingen af mad, og så er det helt oplagt at støtte et initiativ, som både gavner lokalsamfundet og beboerne i vores afdeling. Jeg tror, det bliver et spændende partnerskab,” fortæller hun.

Maduddeling to gange ugentligt
Efter et par afklarende møder med Madbanken Hvidovre og grønt lys fra afdelingsbestyrelsen, kom der en aftale på plads. 

Fra Egevoldens lokaler uddeles der nu overskudmad til økonomisk pressede borgere. Hver torsdag er det udelukkende afdelingens egne beboere, der kan hente mad, mens det om søndagen udvides til andre borgere i Hvidovre Kommune. Madbanken Hvidovre varetager alt det praktiske uden indblanding fra afdelingsbestyrelsen. 

Madvarerne – som er helt fejlfrie, men som ikke kan sælges på grund af overskredet dato eller beskadiget emballage – bliver dermed tilgængelige for de borgere, som har mest brug for et tilskud til madbudgettet. Hvis ikke varerne bliver delt ud, destrueres de blot. 

Først en prøveperiode
Til en start er de to parter blevet enige om en prøveperiode, der løber til og med januar 2025.

”Det er vigtigt, at beboerne skal kunne følge med. De skal ikke føle, at deres område overrendes af mennesker, der skal hente mad. Derfor starter vi med et halvt år og evaluerer løbende,” uddyber Robina.

Af den årsag er det også blevet besluttet, at afdelingens parkeringsplads så vidt muligt ikke skal benyttes af udefrakommende, og afhentningstiden er begrænset til en halv time. 

Gør en forskel
Afdelingen opnår ingen økonomiske fordele ved at lægge lokaler til. Til gengæld bidrager den til bedre adgang til sund mad, som er en grundlæggende del af vores velfærd. 

”Jeg er virkelig imponeret over udvalget, da der er mange lækkerier i kassen. Og når man ser forældrene i de lidt pressede børnefamilier stå med tårer i øjnene, fordi de kan gå hjem med en stor kasse gratis mad – ja, så beviser det jo, at vi er med til at gøre en forskel,” slutter Robina.