Mmmm..... cookies...

3. april 2018

Læserbrev fra Gunnar Sørensen, fung. landsformand

Berlingske bragte den 2. april 2018 dette debatindlæg fra Lejerbos fungerende landsformand, Gunnar Sørensen.

I Berlingskes OPINION  Lederen 26. marts  causeres over, at lejerne i den almene sektor ser det som et ”tyveri” fra regeringens side, at lejerne i sektoren alene skal betale for regeringens plan om afvikling af de såkaldte ghettoer – jeg vil hellere kalde dem ”boligområder med særlige problemer”, for de er langtfra normen i den almene sektor. 

Vi har i årevis af vor udamortiserede lån betalt millionbeløb til Landsbyggefonden med henblik på at pengene skulle gå til renovering af ældre, trængende almene boligafdelinger. Vi har således selv lagt penge til side til de nødvendige renoverings- og forbedringsarbejder. Nu vil regeringen hente først 12 mia. kr. til en oprydning af, hvad de kalder ghettoerne og ydermere 13 mia. kr. ved udfasning med tilbagevirkende kraft af rentetilskuddet til de almene boliger. 

Regeringsmedlemmers argumentation om, at staten via boligsikring og boligydelse har været med til at opbygge Landsbyggefondens midler holder ikke en meter. Vi opfatter det som ”tyveri”, og lederskribenternes Morten Korch agtige holdning til de oprindelige beboere i almene boliger og med påstanden om, at de almene boliger i dag befolkes med stadig flere mennesker, der forsørges af andre og bor i boliger, der i vidt omfang også betales af andre er både underlødig og usand. 

De såkaldte ghettoers andel i den samlede almene sektor udgør en minoritet, men de står altid øverst, når medierne skal beskrive sektoren. I den almene sektor arbejder vi hårdt på at få ændret denne opfattelse af sektoren, for her lever mangfoldigheden, og det eneste sande, der var i lederen var, at vi udgør en stor andel af befolkningen, og den udmøntes forhåbentlig ved det kommende folketingsvalg. Jeg vil gerne invitere både den ansvarshavende chefredaktør og chefredaktøren til et selvsyn i den almene sektor, så der kan komme en mere nuanceret debat om den almene sektor.

Gunnar Sørensen
Vodroffsvej 53 B
1900 Frederiksberg C

Fungerende landsformand Lejerbo