Mmmm..... cookies...

Organisationsbestyrelsen som bygherre

Indhold
I og med, at organisationsbestyrelsen er den formelle juridiske ejer af alle organisationens afdelinger, har organisationsbestyrelsen bygherreopgaven i forbindelse med nybyggeri og store renoveringer. Det kan være en stor opgave, og på kurset kommer vi omkring:

  • Overblik over beslutnings- og byggeprocessen
  • Hvem har indflydelse på hvad?
  • Hvordan og hvornår er afdelingsbestyrelsen involveret?
  • Ansvarspådragelse og bestyrelsesforsikring
  • Hvornår fanger bordet? 
  • Økonomi i et byggeprojekt
  • Beboerkommunikation
  • Håndtering af byggefejl

Målgruppe
Organisationsbestyrelsesmedlemmer i organisationer, der enten er i gang med eller planlægger nybyggeri eller store renoveringer. Holder vi kurset lokalt i en organisation, vil det give god mening, at også den relevante afdelingsbestyrelse deltager.

Mad og drikke
Der serveres velkomstkaffe, te og kage kl. 16.30 – 17.00 og middag ca. kl. 18.30.

Underviser 
En konsulent eller projektleder fra Lejerbos udviklings- og byggeafdeling.

Pris
Deltagergebyret er ca. 1.350 kr., som dækkes af din afdelings konto 119.

 

Varighed

Tid og sted

Der er endnu ikke fastsat en dato eller lokation for dette kursus. Kontakt kursusafdelingen, organisationsbestyrelsen eller det lokale Lejerbo-kontor hvis du er interesseret, så fastlægger vi tid og sted, når vi har nok tilmeldte til at gennemføre kurset.