Mmmm..... cookies...

9. marts 2018

Farvel til renoveringer

Af Gunnar Sørensen, fungerende landsformand i Lejerbo

Regeringens parallelsamfundsplan indeholder hele 22 punkter. Nogle af dem kan der godt være mening i, men de er langt fra alle lige hensigtsmæssige for nu at sige det mildt. Og ideen om, at det er landets øvrige almene beboere, der skal betale for planen, er fuldkommen grotesk. Midlerne i Landsbyggefonden er og bliver lejernes penge. Hvis regeringens forslag til finansiering af planen får gang på jorden, vil det få alvorlige konsekvenser for de mange, mange beboere, der bor i almene boligafdelinger, som står i kø til en renovering via Landsbyggefonden. 

BL – Danmarks Almene Boliger har lavet en liste over, hvilke boligafdelinger der er i fare for at få udskudt deres renoveringer på ubestemt tid. Ifølge denne liste er der i Lejerbo ikke mindre end 26 boligafdelinger fordelt over hele landet, der kan vinke farvel til renovering af deres boligområde. Og det er ikke småpenge, vi taler om. Til sammen står Lejerbo-afdelingerne i kø til et renoveringsbeløb på mere end 500 mio. kr. Penge, som afdelingerne sammen med alle andre almene boligafdelinger, har sparet op i Landsbyggefonden. Netop for at kunne få hjælp til at finansiere renoveringen, når eller hvis der skulle blive brug for det. 

I de almene boligorganisationer har vi altid taget ansvar og løftet boligsociale opgaver i både stor og mindre skala. Nu er takken så, at vi også skal betale for den samfundsmæssige opgave, som regeringen mener, at vi har med parallelsamfund. Jeg tør ikke tænke på, hvad det kommer til at betyde for de helt almindelige, velfungerende boligområder, hvis de får lov til at stå og forfalde, fordi pengene er brugt på indsatser i ganske få udsatte boligområder. Så hold fingrene fra lejernes penge!