Mmmm..... cookies...

Circle House

Circle House projektet består af 60 almene boliger i Lisbjerg udenfor Aarhus, der ventes at stå færdige i 2023. Ud over at fungere som boliger er Circle House et skalerbart demonstrationsprojekt, der kan give byggebranchen ny viden om erfaringerne med at bygge cirkulært.

Projektet Circle House opfører med Lejerbo som bygherre verdens første almene boligbyggeri, der er bygget efter cirkulære principper. Det betyder blandt andet, at byggeriet kan skilles ad igen, og de brugte elementer kan genbruges næsten uden at tabe værdi.

Projektet er støttet af Miljøstyrelsens Miljøteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) og Realdanias program for Innovation i Byggeriet.

Byggeriet skitseres af Fællestegnestuen som er et samarbejde mellem 3XN Arkitekter, Lendager Group og Vandkunsten. Pluskontoret Arkitekter er bygherrerådgiver.

Projektet forventes udbudt i februar/marts 2020, og færdigopført i 2023.

Rammevilkår og forretning
Overgangen til cirkulært byggeri indebærer blandt andet, at materialerne skal produceres, så de kan skilles ad. Det er ikke kun en rent teknisk udfordring. Der mangler i dag også nogle af de led i byggeriets værdikæde, der er nødvendige for, at materialerne kan recirkuleres. Producenterne tager kun i få tilfælde deres brugte produkter tilbage, så de kan sælges på ny. Og leasing, der kendes fra blandt andet biler, er endnu ikke udviklet til byggeriet.

Derfor er der også behov at forny de traditionelle forretningsmodeller og sørge for, at lovgivningen understøtter genbrug, hvis cirkulært byggeri virkelig skal tage fart. For eksempel er det i dag uafklaret, hvem der har ansvaret for kvaliteten og for det brugte materiale.

Projekt Circle House ønsker at komme nærmere svarene på disse udfordringer. Derfor analyserer projektet værdikæder, forretningsmodeller, businesscases og rammevilkår. Alle resultater og erkendelser deles gennem en bred diskussion om cirkulært byggeri i hele branchen. Realdania har støttet denne del af arbejdet.

Hvem står bag?
Circle House projektet har til formål at udvikle og udbrede viden om cirkulært byggeri i hele branchen, på tværs af siloer. Derfor samler projektet over 60 forskellige firmaer på tværs af hele byggeriets værdikæde. Målet er et skalerbart cirkulært fyrtårnsbyggeri der udbydes og opføres markedsvilkår.

Styregruppe
Lejerbo (bygherre), GXN Innovation, Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar (FBSA), MT Højgaard, Statens Byggeforskningsinstitut (SBi).

Kommune
Aarhus Kommune lægger grund til selve byggeriet.

Fællestegnestue
3XN Arkitekter, Lendager Group, Vandkunsten.

Industripartnere
Orbicon, Dansk Beton, Spæncom, Consolis (Innovation Division), Peikko, Kalk, Dovista, Velfac, Komproment, Rockwool, Caverion, Gyproc, Tarkett, NCC Construction, Kingo Karlsen, Tscherning, RGS Nordic, Troldtekt. Tåsinge Elementer, Hunton, Overtreders, EuroTag (Derbigum og Kork), ScanUnderlay, Rheinzink, Thermocell, Aisol, InnoTherm, CBI Denmark, Convert, Papiruld Danmark, Synbra Technology, Isolena Wolle, Fischer Lighting.

Konsulenter
Responsible Assets, Horten Advokatpartnerselskab, Lauritzen Advising, Hildebrandt & Brandi

Undervisning CINARK, Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet.

Projektet er støttet af
Realdania og Miljøstyrelsens Udviklings og Demonstrations Pulje (MUDP).

Tidsplan
Projektstart: januar 2017 
Aflevering af byggeri: april 2023

Circle House i tal

  • Circle House er 60 almene boliger bygget efter principperne i cirkulær økonomi.

  • Målsætningen er at 90% af boligernes materialer kan genanvendes uden at tabe nævneværdig værdi.

  • Byggeriet forventes at udbydes, på markedsvilkår, starten af 2020.

  • Byggeriet forventes stå færdig i 2023.

  • Projektet involverer over 60 virksomheder fra den danske byggebranche på tværs af værdikæden.

  • Circle House er støttet med 6.9 millioner kroner af Miljøstyrelsen og 3 millioner kroner af Realdania.

For yderligere information kontakt venligst:

Lejerbo, Projektleder Jesper Kort Andersen, tlf. 30 84 52 71
GXN, Direktør, Kasper Guldager Jensen , tlf. 61 20 17 84
MT Højgaard A/S, Salgsdirektør, John Sommer, tlf. 22 70 96 62
Responsible Assets, Founding partner, Tine Lange, tlf.: 42 29 40 00
Freja Nygaard Rasmussen, SBI: tlf. 2364 6921