Mmmm..... cookies...

Lokalinspektør: Arne Dimon

Drift, ledelse og politisk sans

Arne Dimon er lokalinspektør i Hvidovre, hvor han har været ansat siden 2009. Han fortæller om jobbet:

”Jeg er bindeleddet mellem bestyrelserne i vores boligafdelinger og så driften af afdelingerne. Det er mit ansvar at sørge for, at de ting, som beboerdemokratiet vedtager, bliver ført ud i livet. Og så har jeg selvfølgelig ledelsesansvaret for mit personale”.

Området, hvor Arne er lokalinspektør, dækker 7 boligafdelinger med 640 lejemål. Og personalet består af i alt 13 medarbejdere fra ejendomsfunktionærer, kontorassistance og en lærling.

Synlig ledelse
”Det er dygtige folk, jeg har herude. Min ene formand siger, at vi har det, der svarer til landsholdet”, griner Arne og roser sine ansatte til skyerne. ”Jeg lægger vægt på synlig personaleledelse og vil gerne huskes som en, der tør prøve nye ting af. Også selv om det somme tider kan være svært at ændre en ”plejer-kultur”.

Og der er mange nye tiltag på tapetet i Hvidovre. Ikke mindst når det kommer til at afprøve ny teknologi og grønne løsninger. Lige fra droner til solceller til el-bil og vandspareløsninger.

Sparring med bestyrelserne
Men det hele sker naturligvis i et samarbejde med bestyrelserne i de forskellige boligafdelinger. ”Man skal kunne det politiske spil i det her job, for jeg har rigtig meget sparring med bestyrelserne. Bestyrelserne er meget forskellige, så det kræver noget omstilling, men jeg synes, at vi har et godt samarbejde”.

I det hele taget er Arne glad for sit job i Lejerbo: ”Jeg har oplevet stor opbakning på mange fronter. Og så får man også lyst til at give noget tilbage”, siger Arne og tilføjer: ”Man får plads til at komme med input og føre det ud i livet. Jeg giver aldrig op, også selv om det ikke altid lykkes i første omgang. I et job som mit, bliver man jo aldrig færdig. Der er altid noget, man kan gøre endnu bedre, og det trives jeg med”.


Arne Dimon er oprindeligt uddannet elektriker. Han har taget Lejerbos interne lederuddannelse (der udbydes i samarbejde med Niels Brock) og et hav af forskellige kurser. Tidligere har han været ansat i en anden almen boligorganisation og hos en privat ejendomsadministrator.