Mmmm..... cookies...

Husorden og klager

Hvad er en husorden?
Alle boligafdelinger har en husorden, det gælder også din boligafdeling. Husordenen er et sæt regler for, hvordan man lever sammen i boligafdelingen, hvad man må og ikke må. 

Hvor kan jeg finde husorden for min afdeling?
Husordenen udleveres typisk ved indflytning, men kan ofte også findes på den enkelte boligafdelings hjemmeside. Ellers kan du kontakte dit lokale Lejerbokontor, hvis du ikke kan finde den. De har alle husordener liggende. 

Find din boligafdelings hjemmeside

Find dit lokale Lejerbokontor 

Hvordan klager jeg over naboer, min bolig osv.?
Hvis din nabo bryder husorden, fx med for meget larm eller anden upassende adfærd, eller der er andet omkring din bolig, du vil klage over, kan du klage via et særligt klageskema. 

Hvis det er klager over din nabo, er det en god ide, at du får andre i din afdeling til at medunderskrive klagen, så vi er sikre på, at det ikke er en stridighed mellem to naboer, men et reelt problem. 

Du er nødt til at printe skemaet for at du selv og eventuelle med-underskrivere kan skrive det under på papir. Når skemaet er udfyldt, skal det sendes til dit lokale Lejerbo-kontor. Du kan her vælge at scanne skemaet ind og sende til kontoret pr. e-mail. Du kan finde dit kontor her.

Du finder skemaet her.

Hvad sker der, efter jeg har sendt min klage til jer?
Når du har klaget over, at en nabo bryder jeres husorden ved fx at støje for meget eller have husdyr uden tilladelse, modtager vores medarbejdere på de enkelte regionskontorer eller forvaltninger din klage. De vurderer i hvert enkelt tilfælde, hvad der skal ske med din klage. 

Når du klager, vil du altid få en bekræftelse fra Lejerbo, så du kan se, at vi har modtaget og behandler din klage. 

Alt efter klagens indhold kan Lejerbo vælge at sende en henstilling eller påtale til den, der er blevet klaget over. Hvis problemerne fortsætter, skal du klage igen. 

Når du klager er det vigtig at være præcis angående tid og sted for overtrædelsen af husorden. På den måde kan vi bedre påtale over for den, du klager over, hvad problemet er. Desuden er det altid en rigtig god ide at have medunderskrivere på din klage. På den måde har du en bedre sag, og hvis det skulle komme så vidt, at sagen skal sendes videre til beboerklagenævnet i din kommune, så vil beboerklagenævnene typisk afvise sagen, medmindre der er flere, der har skrevet under på klagen. 

Du skal være opmærksom på, at du kan være anonym, mens Lejerbo behandler din klage internt, men indbringer vi sagen for beboerklagenævnet eller boligretten, kan du ikke længere være anonym. Klager vil da få kendskab til klagerne i deres fulde længde og vil samtidig få oplyst, hvem der har fremsat klagen