Mmmm..... cookies...

29. januar 2024

Usædvanligt samarbejde: Holstebro-ideer udstilles på Nationalmuseet

I sidste uge besøgte en gruppe beboere fra Trekanten/Nørreland i Holstebro Nationalmuseet i København. De tog den lange tur for at se, hvordan deres egne 24 modeller af deres fremtidsønsker til deres boligområde tog sig ud på en udstilling, som Videnskabernes Selskab og projektet VidenSkaber står bag. 

Temaet for projektet var ’Hvordan skal vi bo i fremtiden?’, og i den anledning har borgere i fem danske byer – herunder Holstebro – arbejdet med konkrete ideer i pap. I Holstebro var undertemaet ’Mental sundhed og rekreative uderum’. 

Stor oplevelse
Projektet, som i sidste ende skal give konkrete ideer til fremtidens boliger, er et samarbejde mellem aktører, som normalt ikke arbejder ret meget sammen med hinanden. Almene beboere og boligsociale medarbejdere i kombination med videnskabsfolk og museumsmedarbejdere.  

’Det har været en stor oplevelse for os i Holstebro at arbejde sammen med nogle faggrupper, vi normalt ikke samarbejder med. Det giver noget rigtig godt til beboerne, at de får lov til at komme med egne input og ønsker til deres egne boligområder – de føler sig set og hørt på en helt ny måde,’ fortæller Anja Klok Schou, leder af Det Boligsociale Team i Holstebro.


Læs mere om projektet og se billeder og beskrivelser af de 24 Holstebromodeller her.