Mmmm..... cookies...

Fraflytning

Hvordan opsiger jeg min bolig?
Hvis du ønsker at flytte fra dit lejemål i Lejerbo, skal du sende os en opsigelse. Print og udfyld opsigelsesblanketten nedenfor og send den til dit lokale Lejerbo regionskontor. 

Vær opmærksom på, at alle opsigelser fra Frederiksberg, Storkøbenhavn, Nordsjælland og Bornholm skal sendes til hovedkontoret på Gammel Køge Landevej 26, 2500 Valby. 

Vi sender dig selvfølgelig en bekræftelse, når vi modtager din opsigelse. 

Hent opsigelsesblanketten

OBS! Hvis du opsiger en bolig for et dødsbo, skal du bruge en anden blanket. Du skal også fremsende kopi af skifteretsattesten. 
Hent opsigelsesblanket for dødsbo

Hvor længe skal jeg betale husleje efter opsigelse af lejemålet?
Hvis du gerne vil flytte ud af din bolig inden opsigelsesperiodens udløb, forsøger Lejerbo at genudleje lejemålet hurtigere. Hvis det lykkes at genudleje din bolig, inden opsigelsesfristens udløb, skal du naturligvis kun betale leje mv. til genudlejningstidspunktet. 

Lejemålet skal under alle omstændigheder fraflyttes senest 14 dage før opsigelsesperiodens udløb, så det kan blive sat i stand i denne 14-dages periode. Du skal betale husleje i istandsættelsesperioden.

Hvad med istandsættelse af lejligheden?
Når du har opsagt din bolig hos Lejerbo og er flyttet ud, vil du blive indkaldt til et fraflyttesyn. Her vil en medarbejder fra dit ejendomskontor gennemgå din bolig sammen med dig for at se, hvad der skal sættes i stand, inden boligen igen står klar til de nye beboere. Husk inden synet at rydde boligen for alle dine ting, gøre grundigt rent og sørge for at aflevere alle dine nøgler og evt. også dit vaskekort, hvis du har sådan et. Når synet er færdigt, modtager du med det samme en foreløbig oversigt over det arbejde, der skal udføres i boligen. 14 dage efter modtager du priserne. På den måde ved du hurtigt, hvad istandsættelsen af din bolig kommer til at koste.

Har din boligafdeling A-ordning, hvilket langt de fleste afdelinger i Lejerbo har, så skal din bolig sættes i stand, når du flytter. Det vil fx sige, at vægge og lofter skal males (normalistandsættelse). Alt efter hvor længe du har boet i boligen, skal du selv betale en del af denne istandsættelse – regningen bliver nemlig overtaget af boligafdelingen med 1 % pr. måned, du bor der. Har du derfor boet i din bolig i mere end 100 måneder, altså 8 år og 4 måneder, så skal du ikke selv betale for normalistandsættelsen. I enkelte afdelinger begynder denne afskrivning dog først efter 20 måneder i boligen, så du når de 100 % efter 10 år. Ligegyldig hvor længe du har boet der, skal du dog altid betale for det, der kaldes mislighold. Mislighold kan fx være skrammer på dørkarme, slidmærker i gulvet, kalkbelægninger i badeværelset eller manglende rengøring.

Det er altid en god ide at vedligeholde sin bolig løbende. Som lejer har du selv ansvaret for, at din bolig ikke forringes i den periode, du bor der. Du synes sikkert også selv, at det er rarest at flytte ind i en velholdt bolig.

Flytter du fra en afdeling med B-ordning, så skal du ikke betale for istandsættelse med mindre der er tale om mislighold. Dette skyldes, at de nye beboere jo overtager de penge, der står på vedligeholdelseskontoen. Husk dog, at du stadig skal sørge for at rydde boligen og gøre rent, da manglende rengøring er en form for mislighold.

Hvornår får jeg mit indskud tilbage?
Når lejemålet er synet istandsættes lejemålet typisk i en 14-dages periode. Herefter sender håndværkerne regningerne til Lejerbo, så vi kan udarbejde en flytteopgørelse. Hvis flytteopgørelsen viser, at (en del af) indskuddet skal tilbagebetales, modtager du pengene via en bankoverførsel. Vi tilstræber at sende flytteafregningen senest 8 uger efter, at synet er foretaget. 

Vi holder altid 1.000 kroner tilbage af dit indskud til at dække eventuelle ekstraregninger på forbrug (vand, varme, el). Disse vil så evt. blive udbetalt, når det næste forbrugsregnskab ligger klar, og vi ved, om du skal betale lidt ekstra eller ej. Hvor lang tid der går, før vi kan lave denne afregning, afhænger af hvornår på året du flytter ud i forhold til forsyningsselskabernes årlige afregninger.