Mmmm..... cookies...

2. maj 2024

Med på afdelingstjek: Styr på vedligeholdelsen

Den årlige gennemgang af en afdeling har vi i Lejerbo valgt at kalde ’afdelingstjek’. Andre steder kalder man den ’markvandring’ – men lige meget, hvad det kaldes, så dækker det over, at driften og afdelingsbestyrelsen mødes og tager første skridt henimod at lægge afdelingens budget for næste år. 

Mange steder afholdes der afdelingstjek i forårsmånederne – også i Østjysk Bolig, hvor driftschef John Højsholt og driftssekretær Tina Gregersen netop er færdige med at gennemgå organisationens 40 afdelinger.

Nu er næste opgave at sammenholde bygningers og udearealers vedligeholdelsestilstand med de budgetter og vedligeholdelsesplaner, der allerede ligger for afdelingerne. De skal opdateres og senere på året godkendes på afdelingsmøder, så de forskellige arbejder kan sættes i gang.

Lang liste 
En af de afdelinger, der senest er blevet tjekket igennem i Østjysk Bolig, er afdeling 1412-0 på Bymosevej i Aarhus V. Afdelingen er en ungdomsboligafdeling, og her mødtes John og Tina med afdelingens varmemester, Andreas, og bestyrelsesformanden Line på en regnfuld aprildag. 

Bestyrelsesformanden mødte velforberedt op, og hendes liste over punkter, der skulle kigges nærmere på, blev gennemgået et for et.

Nogle af tingene kan Andreas sætte i gang med det samme – andre ting skal undersøges nærmere og regnes på. Nogle opgaver skal løses snarest, andre kan komme ind i vedligeholdelsesplanen for afdelingen. Vedligeholdelsesplanen sørger for, at der løbende bliver sparet op til de større poster i afdelingen – for eksempel udskiftning af hårde hvidevarer eller maling af skure – og peger 30 år ud i fremtiden. 

Ikke en femøre 
På Bymosevej startede tjekket i afdelingens fællesvaskeri. Her står de store vaskemaskiner foran en udskiftning. Det har været en del af vedligeholdelsesplanen længe. Til gengæld mangler der stadig afklaring på blandt andet tidsbestilling og dørlås. 

Da vaskeriet er vendt, står tagene for skud. De er egentlig forholdsvis nye, men der er problemer med dem, når det regner kraftigt.

”Og der er ikke sat en femøre af til vedligeholdelse af tage,” konstaterer John. Der spares op til udskiftning i 2043, men vedligeholdelse af de nuværende skal selvfølgelig med i planen.

Og apropos regn, så har Line også nogle spørgsmål til fremtidsplanerne for opbevaringsrummene i kælderplan. De blev nemlig oversvømmet i efteråret, og der er endnu ikke fundet en løsning på, hvordan man holder vandet ude. Og den dæmning, Andreas har bygget, holder ikke evigt.

Efter at også hegn om terrasser, storskraldsudfordringer, parkering, dræn, græsslåning og meget andet er blevet vendt, slutter Line af. 

”SÅ har jeg ikke mere,” konstaterer hun. Men der er også rigeligt for driftspersonalet at gå i gang med – og det gør de med det samme, så afdelingen kan fortsætte med at have de bedste betingelser for at holde længst muligt.