Mmmm..... cookies...

Bestyrelsens værktøjskasse

Denne værktøjskasse er samlet af Lejerbos kursusudvalg til brug for arbejdet i en afdelingsbestyrelse. 

Teksten i materialet kan normalt bruges frit (med kildeangivelse ved brug af større tekstdele), mens der er copyright på illustrationer, tegninger o. lign. 

Præsentation af Lejerbo
 
Som beboerdemokrat kan du komme ud for at skulle præsentere Lejerbo overfor mulige samarbejdspartnere, kommuner osv.

Derfor har vi lavet en PowerPoint-præsentation med medfølgende manuskript. Præsentationen består af en lille vejledning samt en PowerPoint-fil og kan frit downloades og bruges til din næste præsentation: 

PowerPoint-præsentation af Lejerbo  
Vejledning til PowerPoint om Lejerbo

Afdelingsbestyrelsernes værktøjskasse