Mmmm..... cookies...

Hvad er en almen bolig?

Når du flytter ind i en af Lejerbos boliger, vælger du samtidig at bo i en almen bolig. Men hvad betyder det? 

Almene boliger er for alle, og der er ca. 550.000 almene boliger i Danmark. 

De fleste boliger udlejes via ventelister gennem boligselskaber, fx Lejerbo. Nogle boliger kan dog være forbeholdt grupper med særlige behov. 

Læs mere om ventelister og ventetider

Du betaler kun for udgifterne 
Der er ikke nogen, der skal tjene penge på de almene boliger. Huslejen er det, man kalder balanceleje. Det betyder, at din husleje går til udgifterne i din boligafdeling. Både de daglige udgifter, men også til de udgifter, der kommer hen ad vejen. Derfor lægges der typisk et beløb til side hver måned, så boligerne kan blive vedligeholdt løbende. Der skal ikke være noget overskud i boligafdelingen. Det skal bare løbe rundt. 

Beboerdemokrati 
Når du vælger at bo i en almen bolig, er du samtidig med til at bestemme i den boligafdeling, du bor i. Du kan møde op og give din mening til kende på afdelingsmøderne, og du kan lade dig vælge til afdelingsbestyrelsen. Det er beboerne i afdelingen, der bestemmer. 

Læs mere om beboerdemokrati 

Almene boliger er underlagt lov om almene boliger og Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.