Mmmm..... cookies...

3. juni 2024

Ny i HB: Kim går ungt og ydmygt til opgaven

Det nyligt afholdte landsrepræsentantskabsmøde bød på en sjældenhed – nemlig hele to nye medlemmer af Lejerbos hovedbestyrelse (HB). 

HB består af 13 beboerrepræsentanter og to medarbejderrepræsentanter. En del af HB’s medlemmer har siddet i bestyrelsen i mange år – for eksempel har landsformanden været en del af den i 30 år – og derfor er det ikke hverdagskost med to nye medlemmer på én gang.

En af dem, der blev valgt ind på mødet den 16. maj, er Kim Nielsen fra Næstved. Kim er 43 år og produktionsmontør, og han er en del af organisationsbestyrelsen i Lejerbo Næstved. Han har tidligere været 1. suppleant til HB, men han har ikke tidligere stillet op til en af de 13 pladser i bestyrelsen.

”Jeg stillede primært op, fordi jeg for det første gerne vil lære noget nyt. Derudover vil jeg gerne være med til at se på, om der mon ikke er nogle ting, vi kan gøre smartere eller nemmere – for eksempel via vidensdeling organisationerne imellem. Og for det tredje vil jeg gerne være med til at sænke gennemsnitsalderen i hovedbestyrelsen,” fortæller Kim.

Født og opvokset i Lejerbo
Kim har boet i Lejerbo Næstved i mange år.

”Jeg er født og opvokset i vores afdeling på Manøvej. Jeg har også boet i Gelsted, og nu bor jeg i Skovparken, hvor jeg har boet de seneste tre år.”

Kim har været en del af Lejerbo Næstveds organisationsbestyrelse siden 2011 – med et par års pause for fire år siden, hvor hans kone døde. Interessen for beboerdemokratiet blev sat på pause for en stund, men for to år siden havde han mod på bestyrelsesarbejdet igen. 

”Jeg havde faktisk også tidligere overvejet at stille op til hovedbestyrelsen, men det blev så først nu, jeg gjorde det. Og nu er jeg meget spændt på at komme i gang med arbejdet – vi har første møde i den nye sammensætning her i juni, og jeg er spændt på, hvordan møderne foregår. Jeg forventer at få fyldt rygsækken godt op med læring og input, og så vil jeg gå åbent ind i, hvad jeg kommer til at kunne bidrage med,” siger han.

Et yngre perspektiv
”Jeg regner primært med at kunne bidrage med at se tingene fra et lidt yngre perspektiv. Derudover går jeg ydmygt til opgaven – først skal jeg lære arbejdet at kende, og så skal jeg finde min rolle i det efterfølgende. Det er jo en bestyrelse, der har en hel masse erfaring, og erfaring er godt. Men det er diversitet også. Og selvom man har siddet i en bestyrelse i 30 år, så er man jo aldrig for gammel til at lære noget nyt,” slutter han af med et smil.