Mmmm..... cookies...

3. maj 2019

Nationalmuseet søger DIN historie

Nationalmuseet indsamler din bolighistorie i anledningen af 100-års jubilæet for Danmarks almene boliger. Det er din historie, dit liv og dit hjem, Nationalmuseet gerne vil høre om. Din historie kan være kort eller lang, et konkret minde, en oplevelse eller en fortælling om dit liv i en af Danmarks almene boliger. Du bestemmer. 

Alle historier om det levede liv, naboskab og fællesskab for den million mennesker, der i 2019 bor i en almen bolig, er vigtige at bevare for eftertiden.

Derfor er almene beboere i hele landet velkomne til at bidrage og skrive fremtidens historie.

Jo flere historier der sendes ind, jo bredere et billede af den almene bolig som rammen om det levede liv, står tilbage! 

Fristen for at indsende din historie er den 30. juni 2019

Find Nationalmuseets indsamlingsside på dinbolig.natmus.dk eller via bl.dk, hvor du kan læse mere om indsamlingen og indsende din historie.