Mmmm..... cookies...

1. februar 2018

Udlæg,  kørselsgodtgørelse og  forsikring

Er der tegnet en fælles bestyrelsesforsikring for beboerdemokrater i Lejerbo?
Ja, alle beboerdemokrater er forsikret i forbindelse med bestyrelsesarbejdet via ejendommens bygningsforsikring.

Jeg har lagt penge ud i forbindelse med mit bestyrelsesarbejde – hvordan får jeg dem igen?
Du skal lave et regnskab for dine udlæg og sende det ind til dit lokale regionskontor eller forvaltningskontor. Du skal vedlægge bilag underskrevet af afdelingens eller organisationens formanden, og der skal stå, hvad der er indkøbt til og gerne angives konto, hvor udgiften skal føres. 

Husk også at oplyse navn og adresse samt bankoplysninger (reg. og kontonr.), så overføres pengene direkte til din konto.

Jeg har kørt i min private bil i forbindelse med mit bestyrelsesarbejde – hvordan får jeg kørselsgodtgørelse?
Fra dit lokale regionskontor eller forvaltning får du et skema, der skal udfyldes med oplysninger om din kørsel. Her skal fx stå antal kilometer og dine bankoplysninger. Skemaet skal så sendes ind til kontoret, der sørger for at overføre pengene til dig. 

Find dit lokale kontor her