Mmmm..... cookies...

Boligjura for organisationsbestyrelser

Indhold
Det almene område er reguleret meget detaljeret i love og bekendtgørelser. Og helt nemt er det ikke at hitte rede i. Derfor har vi i Lejerbo specialiserede jurister, der hjælper os med at forstå og tolke, hvad de mange regler betyder for os i praksis. Som bestyrelsesmedlem har du altså ikke behov for selv at ’kunne’ loven. Alligevel kan det være rart at have det overordnede kendskab til, hvordan vi reguleres. På kurset her får du et overordnet indblik i:

  • Love og bekendtgørelser på det almene område
  • Lejeretten, herunder ind- og fraflytninger
  • Ansvar og forsikringer
  • Husorden, vedligeholdelsesreglement og råderetskataloger

Målgruppe
Erfarne beboerdemokrater, primært medlemmer af organisationsbestyrelser.

Underviser
En jurist fra Lejerbos administration.

Pris
Deltagergebyret er ca. 1.350 kr., som dækkes af din afdelings konto 119.

 

Varighed

FYRAFTENSKURSUS

Tid og sted

Der er endnu ikke fastsat en dato eller lokation for dette kursus. Kontakt kursusafdelingen, organisationsbestyrelsen eller det lokale Lejerbo-kontor hvis du er interesseret, så fastlægger vi tid og sted, når vi har nok tilmeldte til at gennemføre kurset.