Mmmm..... cookies...

16. maj 2017

Landsrepræsentantskabsmøde 2017

Årets landsrepræsentskabsmøde i Lejerbo fandt i år sted på Hotel Radisson Blu i Aarhus, hvor 149 stemmeberettige landsrepræsentantskabsmedlemmer var mødt op d. 16. maj 2017. 

Landsformand Bent Jacobsen bød velkommen og aflagde sammen med udvalgsformænd og direktionen beretning for 2016 i Lejerbo samt godkendelse af regnskab for 2016 og orientering budgettet for 2017. 

Dernæst var der valg til Lejerbos hovedbestyrelse. På valg var begge Lejerbos næstformænd, der begge blev genvalgt uden modkandidater. De er derfor stadig Gunnar Sørensen, Lejerbo Frederiksberg, for øst og Anne Sakariassen, BSH, for vest. 

Til hovedbestyrelsen var Bjarne S. Hansen fra Lejerbo Taastrup og Jan Hyttel fra Lejerbo København på valg. Her blev Bjarne S. Hansen genvalgt, mens Bernd Kjelland fra Lejerbo København blev valgt frem for Jan Hyttel.

I valgkreds 2 og 3 blev Erik Fallesen, Lejerbo Holbæk; Helle Worm, Lejerbo Frederiksborg og Bente Castenschiold, Lejerbo Trehøje alle genvalgt uden modkandidater.
Blandt suppleanter blev resultatet som følger: 
Valgkreds 1: Jørgen Knudsen, Rødovre (1. suppleant) og Michael Buch Barnes, Brøndby Boligselskab (2. suppleant).
Valgkreds 2: Roy Stange, Næstved (1. suppleant) og Finn Madsen, Holbæk (2. suppleant)
Valgkreds 3: Carsten Gylling, Randers (1. suppleant) og Ronny Thomsen, Hadsund (2. suppleant). 

Tillykke til alle de valgte! 

På mødet blev også årets initiativpriser uddelt. Her vandt Gyldenrisparken på Amager årets Spirepris, for deres grønne tiltag og en ny genbrugsbutik drevet af beboerne, mens 2. prisen gik til kvindeklubben i afdelingen Egevolden II i Hvidovre. Endelig gik årets 1. pris til Brøndby Boligselskab for deres indsats for en mere effektiv drift, fx ved køb af droner og uddannelse af dronepiloter til at inspicere boligselskabets bygninger. 

Tillykke med priserne!