Mmmm..... cookies...

Salg af boliger på Bornholm

Lejerbo arbejder på at afhænde nedenstående ejendomme, da udlejningen af boligerne genererer underskud til de respektive afdelinger som ejer ejendommene. Et salg af boligerne skal bl.a. godkendes af Bornholms Amtskommune og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen samt ikke mindst af Lejerbos beboerdemokrati.

Efter et salg af ejendommene vil de nuværende lejere kunne blive boende på de eksisterende lejekontrakter, jf. lejelovens § 82-83. Når tilladelserne til salget er på plads, vil der blive taget stilling til, om ejendommene sælges samlet eller om nogle af boligerne udbydes enkeltvist. 

Der er tale om et foreslået salg af: 

Stenarbejderhusene, Hammershusvej 32, 3770 Allinge
Ejendommen ligger i Sandvig tæt på byen og med flot udsigt til Hammerknuden. De 11 rækkehuse gennemgik en større renovering og ombygning i år 2000. Der er en mindre gårdhave til hver bolig samt adgang til opbevaringsrum. 

Boligerne i Sandvig er erklæret for bevaringsværdige, men der er mulighed for, at de kan tilpasses indvendigt. Størrelsen på boligerne varierer mellem 43 og 88 kvadratmeter. Det samlede boligareal er 2.486 m2.

Er du interesseret i at høre om mulighederne, skal du kontakte Marie Hedeager Ravn fra Bygge- og Udviklingsafdelingen på mhr@lejerbo.dk