Mmmm..... cookies...

Erfagrupper

Erfa er en forkortelse for erfaringsudveksling. Det er en disciplin, der gennem de senere år er blevet mere og mere værdsat. De fleste af os oplever det som værdifuldt at udveksle erfaringer, og på den led at få ny inspiration og undgå at begå samme fejl som andre.
 
Mange steder er man kommet frem til, at det kan være svært at holde dampen oppe i en erfagruppe. Det kræver typisk en projektleder – en såkaldt facilitator – at sikre, at møder bliver indkaldt, at der kommer noget relevant på dagsordenen, at få enten deltagere eller eksterne til at holde oplæg og få opsamlet de væsentlige pointer i et referat.
 
I modsætning til et kursus er her altså ikke undervisning fra start til slut, men korte oplæg fra deltagere eller fagfolk og så efterfølgende erfaringsudveksling og diskussion.
 
Alt dette vil Lejerbo Kursus gerne hjælpe med. Kontakt os, hvis I har ønsker eller idéer – så vil vi gerne etablere og facilitere erfagrupper. 

Emnet bestemmer I. Et par forslag kunne være ”Det sociale liv i afdelingerne”, ”Effektiviseringer”, ”Indretning af afdelingens grønne områder” – alt efter, hvad I interesserer jer for. Prisen afhænger af omfang og serviceniveau.