Mmmm..... cookies...

Modul 3 - Fremlæggelse af økonomi på afdelingsmødet

Indhold

  • De formelle krav til udarbejdelse, uddeling, præsentation og vedtagelse af regnskab og budget på afdelingsmødet
  • Håndtering af spørgsmål og kommentarer til budgettet på mødet
  • Øvelser i præsentation
  • Evt. præsentation af værktøj til på egen hånd at ’lege’ med budgettet

Målgruppe
Kurset er henvendt til beboerdemokrater, der har mod på selv at fremlægge budget og regnskab på et afdelingsmøde. Det er en forudsætning, at man har deltaget på Modul 1, Grundlæggende budget og regnskab, Modul 2, Afdelingstjek, vedligeholdelsesplan mm., eller har en viden svarende til indholdet på de to kurser.

Mad og drikke
Der serveres velkomstkaffe, te og kage kl. 16.30 – 17.00 og middag ca. kl. 18.30.

Undervisere
Medlem af hovedbestyrelsen Bjarne S. Hansen og kursusleder Susanne Frelsvig.

Pris
Deltagergebyret er ca. 1.350 kr., som dækkes af din afdelings konto 119.

 

Varighed

FYRAFTENSKURSUS

Tid og sted

Der er endnu ikke fastsat en dato eller lokation for dette kursus. Kontakt kursusafdelingen, organisationsbestyrelsen eller det lokale Lejerbo-kontor hvis du er interesseret, så fastlægger vi tid og sted, når vi har nok tilmeldte til at gennemføre kurset.