Mmmm..... cookies...

Tekst til video

Startsiden viser teksten ’Find vej – et ustøttet renoveringsprojekt’. Dernæst skiftes til en side med samme tekst som høres i speaken:

Samarbejde mellem:

  • Beboerne
  • Beboerdemokratiet
  • Den lokale drift
  • Regionskontoret
  • Byggeafdelingen

Herefter et foto af et nyrenoveret tag, en bygning pakket ind i et stort stillads og mønter lagt på et bord i mønster som et hus.

Billedet skifter til et oversigtskort over en renovering, hvor de emner, der listes op senere i speaken står skrevet hen langs en tidslinje over en renoveringssag.

Der vises nu en oversigt over de 5 faser:

  • Ide og opstart
  • Godkendelse
  • Planlægning
  • Udførsel
  • Aflevering og drift.

Billedet skifter tilbage til oversigtskortet, der nu gennemgås fase for fase.