Mmmm..... cookies...

Seniorbofællesskaber i Næstved

Særligt om seniorbofællesskaber i Lejerbo Næstved

Lejerbo Næstved administrer seks forskellige seniorbofællesskaber, som alle har samme kriterier for opskrivning og udlejning.

Disse kriterier er vedtaget for at kunne bevare den unikke boform, som et seniorbofællesskab er. Samtidig skal kriterierne gøre nye ansøgere bevidste om selve grundstenen i et seniorfællesskab, nemlig at det er et forpligtende bofællesskab. Det betyder, at det er helt essentielt, at alle beboere deltager i fællesskabet og bidrager til de beslutninger, som træffes her.


Kriterier du skal overholde at komme på venteliste

 • Du kan kun skrive dig på ventelisten, hvis du er i alderen 48-65 år. Denne begrænsning er vedtaget for at gøre det muligt for dig at modtage et boligtilbud inden for en rimelig årrække, hvor du stadig er frisk i krop og sind.
 • Du må ikke have hjemmeboende børn (uanset alder).
 • Du skal være fyldt 50 år på datoen for kontraktens underskrivelse. Hvis der registreres en medlejer, må denne dog gerne være under 50 år.
 • Både du og din medlejer skal være selvhjulpne på datoen for kontraktens underskrivelse.
 • Bor du allerede i det pågældende seniorbofællesskab, har du fortrinsret til en anden bolig, f.eks. hvis du gerne vil flytte fra en 3 rums bolig til en 2 rums eller omvendt.


Sådan gør du, hvis du gerne vil på venteliste

 • Du skal selv henvende dig til boligudvalget i det enkelte seniorbofællesskab. Regionskontoret i Næstved har alle nødvendige oplysninger. De kan kontaktes på enten tlf.: 70121310 eller mail naestved@lejerbo.dk
 • Herefter indkaldes du til informationsmøde, hvor du orienteres om betingelserne for at bo i et seniorbofællesskab.
 • Er du stadig interesseret i at søge, udleveres et ansøgningsskema. Dette skal udfyldes og sendes til Lejerbo Næstved, Brogade 6, 4700 Næstved.
 • Når du er kommet på ventelisten, skal du være aktiv, og meget gerne deltage i de arrangementer og eventuelle møder, som arrangeres af bofællesskabet. På den måde kan du selv opleve boformen og styrke forholdet til de nuværende beboere.

Hvad sker der, når en bolig bliver ledig?

 • Udlejning af en ledig bolig sker ud fra anciennitet på ventelisten. Denne styres af Lejerbo.
 • Lejerbo sender et antal ansøgere til boligudvalget, som indkalder disse til et møde.
 • Boligudvalget træffer herefter en beslutning om, hvem af ansøgerne der passer bedst ind i fællesskabet for at sikre en harmonisk og aktiv beboersammensætning. Der tilstræbes en rimelig fordeling af såvel alder som køn.