Mmmm..... cookies...

6. marts 2020

Præsentation af udbud aflyst!

Præsentationsmødet 24. marts er desværre aflyst pga. Corona.

Lejerbo udbyder nu Circle House-projektet som Danmarks første cirkulære udbud.

Projektet Circle House opfører med Lejerbo som bygherre Danmarks første almene boligbyggeri, der er bygget efter cirkulære principper. Det betyder blandt andet, at byggeriet kan skilles ad igen, og de brugte elementer kan genbruges næsten uden at tabe værdi. Projektet sendes i udbud mandag den 9. marts.

Udbuddet vil være et cirkulært udbud – det første af sin slags – hvor de indsendte tilbud vil blive vurderet på projektets evne til at samtænke arkitektoniske kvaliteter med principperne for cirkulært byggeri. 

Læs mere om Circle House her på www.lejerbo.dk og på gxn.3xn.com eller download bogen om projektet.

Beskrivelse af projektet
Med Circle House vil Lejerbo opføre et boligprojekt bestående af 60 almene boliger inkl. fællesarealer, mv. i Lisbjerg tæt på Aarhus. Projektet vil være verdens første almene boligbyggeri, der er bygget efter cirkulære principper. Det betyder blandt andet, at byggeriet skal kunne skilles ad igen, og målsætningen er, at 90% af de brugte elementer skal kunne genbruges uden at tabe nævneværdig værdi. Målet er et skalerbart cirkulært fyrtårnsbyggeri, der udbydes og opføres på markedsvilkår.

Projektet har til formål at udvikle og udbrede viden om cirkulært byggeri i hele branchen på tværs af siloer. Derfor har projektet udviklet ny viden sammen med mere end 60 firmaer på tværs af hele byggeriets værdikæde. Byggeriet er skitseret af Fællestegnestuen som er et samarbejde mellem GXN/3XN Arkitekter, Lendager Group og Vandkunsten. Pluskontoret Arkitekter er bygherrerådgiver. Udviklingen af projektet har været støttet af Realdania og Miljøstyrelsens Udviklings og Demonstrations Pulje (MUDP).

Beskrivelse af udbuddet
Lejerbo udbyder Circle House som udbud med forhandling og forventer at indbyde op til 4 Totalentreprenører til at afgive tilbud efter forudgående prækvalifikation.  Projektets samlede størrelse er ca. 5.400 m2 med en samlet anskaffelsessum på ca. 110 million kroner. Totalentreprisen indeholder færdigprojektering samt opførelse af projektet inklusiv alle udenomsarealer. 

Se faktaark om byggeriet her

Kontaktpersoner
Kontaktperson ved bygherrerådgiver:
Kasper Møller, Pluskontoret Arkitekter, tlf: 53744013 mail: km@pluskontoret.dk

Kontaktperson ved Lejerbo:
Jesper Kort Andersen, Projektleder Udviklings- og Byggeafdelingen, tlf: 30845271. Mail: jea@lejerbo.dk