Mmmm..... cookies...

20. maj 2020

Vellykket prækvalifikation gennemført

Fire teams skal konkurrere om at opføre Danmarks første cirkulære almene boliger for Lejerbo 
Lejerbo har, i tæt samarbejde med Pluskontoret Arkitekter og GXN Architects, prækvalificeret fire totalentreprenører, som skal afgive tilbud på opførelsen af 60 almene familieboliger i den nye boligafdeling Circle House i Lisbjerg ved Aarhus.

De prækvalificerede teams er: CJ Group Aarhus A/S, Raunstrup Byggeri A/S, Q Construction A/S og Torntoft & Mortensen A/S. De fire teams er indbudt til at byde på projektet, der bliver Danmarks første almene boligbyggeri bygget efter cirkulære principper. Det betyder blandt andet, at byggeriet skal kunne skilles ad igen, og at elementerne skal kunne genbruges næsten uden at tabe værdi.

Proces og samarbejde
Konkurrencen gennemføres som et udbud med forhandling med flere forhandlingsrunder, og som noget nyt skal de bydende konkurrere på ’design for adskillelse’, altså hvordan bygningsdelene kan skilles fra hinanden.

Tilbuddene vil også blive evalueret på materialernes levetider, herunder om de er forsynet med materialepas, og om de indeholder en række uønskede stoffer. Undervejs i processen evalueres projekterne i dialog med Byggeskadefonden og Statens Byggeforskningsinstitut.

Projektleder i Lejerbo, Jesper Kort Andersen, ser frem til samarbejdet med de indbudte teams:
”Med prækvalificeringen af de fire teams er projektet rykket et vigtigt skridt nærmere realiseringen, og vi ser frem til at udvikle nye cirkulære og bæredygtige løsninger, der kommer til at udstikke en ny og ambitiøs retning for, hvad der er muligt, når cirkulær økonomi er i fokus - ikke kun i den almene branche, men i byggebranchen generelt.”

Det er forventningen, at vinderen kan offentliggøres i januar 2021 med efterfølgende forventet byggestart medio 2021. Boligerne skal efter planen stå klar til beboere i foråret 2023.

Visioner for projektet
Formand for Lejerbo Aarhus, Inge Køster, der er bygherre på Circle House-projektet, glæder sig over, at hele otte interesserede teams ansøgte om prækvalifikation, og hun ser frem til den videre proces:
”Circle House-projektet er Danmarks første almene boliger udbudt og opført efter principperne for cirkulær økonomi. Vores mål er at bygge et skalerbart cirkulært fyrtårnsbyggeri, der udbydes og opføres på markedsvilkår, og det ser vi frem til at modtage fire stærke bud på i den kommende tid. Samtidig skal vi også sikre os, at det bliver attraktive boliger, som de kommende beboere kan se en helt særlig værdi i, uden at give køb på de grundlæggende principper for at drive almene familieboliger”.

Også Lejerbos bygge- og udviklingschef, Mette Hyrup Vilsen, glæder sig over den fortsatte fremdrift i Circle House-byggeriet:
”Lejerne i den almene sektor skal anerkendes for at gå forrest, når det kommer til bæredygtighed og udvikling af byggeriet. Det har Danmark og verden brug for mere end nogensinde”.

De cirkulære tanker og ideer bag byggeriet i Aarhus har indtil nu fundet sted i en større kreds af samarbejdspartnere og producenter, som har undersøgt mulighederne i byggeriet. Det har ført til opførelsen af et Circle House-demonstrationshus placeret ved Lejerbos hovedkontor i Valby. Her er nogle af de udviklede metoder og løsninger blevet testet i praksis, og det er blandt andet erfaringerne fra demonstrationshuset, der nu skal udmøntes i større skala i det endelige byggeri. 

De fire teams står således på skuldrene af over 60 virksomheder, der forud for udbuddet har udviklet en række cirkulære systemløsninger til inspiration for de bydende, så byggeriet på den måde kan udvikle og udbrede viden om cirkulært byggeri i Danmark. Byggeriet er desuden støttet af Miljøstyrelsens Miljøteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) og Realdanias program for Innovation i Byggeriet.

De prækvalificerede teams
CJ Group Aarhus a/s med tilknyttede underrådgivere:
Arkitekt: Rubow arkitekter
Ingeniør: Niras
Andre: Ekolab

Raunstrup Byggeri A/S med tilknyttede underrådgivere:
Arkitekt: Friis og Moltke
Ingeniør: AFRY

Q Construction A/S med tilknyttede underrådgivere:
Arkitekt: LINK Arkitektur A/S
Landskabsarkitekt: Arkplan ApS
Ingeniør: INGENIØR’NE A/S
Andre: Dansk Energi Management A/S

Torntoft & Mortensen A/S med tilknyttede underrådgivere:
Arkitekt: RUM
Ingeniør: Sweco